نکات مهم در ساخت سوله استاندارد

مانند دیگر سازه ها ساخت سوله استاندارد نیز داری قوانین و نکات قابل توجهی می باشد. که با توجه خاص و رعایت آنها می توان به یک سازه خوب و استاندارد دست یافت. اکنون این نکات را مرور می کنیم:

تناسب ابعاد سازه : طول سوله، دهانه آزاد سوله، ارتفاع تاج و شیب سقف سوله ابعاد مهم و چهار گانه در ساخت سوله هستند، که باید متناسب با یکدیگر و اصولی انتخاب شوند. این تناسبات با توجه به محاسبات دقیق فنی مهندسی تعیین می شوند. بنابر این از خصوصیات دیگر سوله استاندارد این می باشد که تمام اجزا و ابعاد سازه با یکدیگر در تناسب کامل باشند.

نکات مهم در ساخت سوله استاندارد
نکات مهم در ساخت سوله استاندارد

محاسبه بار ها و نیروهای وارده بر سوله : نیرو های بسیاری از جهات گوناگون بر اسکلت فلزی سازه وارد می گردند، که می بایست در جهت صحیح و مواضع مناسب هدایت شوند. جمع شدن نیرو های وارده در یک یا چند نقطه منفرد از سازه، نشانه ضعف در اجرا و طراحی سازه دارد و سبب کاهش دوام سوله در بلند مدت می گردد. در نتیجه ساخت یک سوله استاندارد باید به گونه ای انجام شود که نیرو های فشاری و کششی وارده بر سوله به صورت یکسان و یکنواخت بوده، و در تمامی نقاط سازه برابر صفر باشد.

کنترل کیفیت ساخت سوله : تیر ورق توسط اتصالات جوشی ورق فولادی، با ضخامت های مشخص با یکدیگر ساخته می شود. بنابر این بازرسی کردن جوش اتصالات، از الزامات جدا نشدنی و قابل توجه هنگام تولید قطعات سوله، در کارخانه سوله سازی می باشد. در زمینه کیفیت جهانی بزرگان دنیا می گویند: مدیریت و کنترل کیفیت یک فرآیند مقطعی نمی باشد. بلکه هویت سازه می باشد و می بایستی در تمامی پیکره تولید مانند روح آن در جریان باشد. در نتیجه باید به کیفیت ساخت قطعات توجه ویژه داشت.