آموزش بورس سهامدار موفق

https://www.aparat.com/v/txpT7

دوره سهامدار موفق بدین منظور طراحی شده تا افراد مختلف جامعه، حتی کسانی که هیچ گونه اطلاعاتی در مورد بازار بورس نداشته اند و به دنبال کسب درآمد در این بازار هستند با استفاده از روشهای اصولی نوین و علمی جامع که در این دوره آموزش داده می شود بتوانند در بازار بورس مشغول به فعالیت شوند.

جهت اطلاعات بیشتر به وب سایت خانه تدبیر و اندیشه به آدرس www.tadbirhome.com مراجعه نمایید