سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران بازار سرمایه ( کدال ) www.codal.ir

سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران بازار سرمایه ( کدال ) www.codal.ir
سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران بازار سرمایه ( کدال ) www.codal.ir

یکی از مهم‌ترین اطلاعات مورد نیاز سرمایه‌گذاران سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران و یا فرابورس، اطلاعات مالی و عملکردی و سایر گزارش‌هایی است که توسط این شرکت‌ها تهیه و پس از تأیید سازمان بورس، منتشر می‌شود .اهم این اطلاعات عبارت‌اند از:

صورت‌های مالی اساسی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد؛

آگهی‌های دعوت به مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده؛

متن مصوبات مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده؛

اطلاعات مربوط به زمان‌بندی پرداخت سود سالیانه سهام‌داران شرکت‌ها؛

اطلاعات مربوط به ‌پیش‌بینی درآمد سهام شرکت‌ها؛

آگهی‌های مربوط به افزایش سرمایه شرکت‌ها و مهلت استفاده از حق تقدم منتشرشده توسط شرکت‌ها؛

گزارش‌های مربوط به فعالیت هیئت‌مدیره شرکت‌ها؛

اطلاعیه‌های شفاف‌سازی در خصوص شرایط و عملکرد شرکت‌ها.

منبع:وب سایت خانه تدبیر و اندیشه

نویسنده اکبر شریفی