پایگاه اینترنتی شرکت بورس انرژی ( www.irenex.ir)

چهارمین بازار مهم سرمایه کشور، بورس انرژی است که در آن، حامل‌های انرژی ازجمله برق و زغال‌سنگ دادوستد می‌شود. با مراجعه به پایگاه اینترنتی بورس انرژی ، می‌توانید این اطلاعات را مشاهده کنید:

اطلاعات کلی در خصوص شرکت بورس انرژی و ضوابط و مقررات این بازار؛

آمار معاملات انواع حامل‌های انرژی در این بازار و آخرین قیمت آن‌ها؛

اطلاعیه‌های مربوط به عرضه انواع حامل‌های انرژی.

نویسنده اکبر شریفی

منبع:وب سایت خانه تدبیر و اندیشه