پایگاه اینترنتی شرکت فرابورس ایران (www.ifb.ir)


دومین بازار مهم سرمایه کشور بازار فرابورس است، که توسط شرکت فرابورس ایران مدیریت می شود و تحت نظارت سازمان بورس فعالیت می‌کند که در آن نیز همانند بورس تهران، اوراق بهادار خرید و فروش می‌شود. با مراجعه به پایگاه اینترنتی فرابورس می‌توانید به این اطلاعات دست پیدا کنید:

اطلاعات کلی در خصوص شرکت فرابورس ایران و ضوابط و مقررات این بازار؛

اطلاعات مربوط به معاملات و نوسانات شاخص فرابورس، آمار معاملات شرکت‌های پذیرفته‌شده در فرابورس، آمار معاملات مربوط به اوراق اجاره، اوراق امتیاز تسهیلات مسکن و سایر انواع اوراق بهادار پذیرفته‌شده در فرابورس و اطلاعیه‌های منتشرشده توسط ناظر بازار فرابورس در خصوص مواردی مانند توقف و بازگشایی نمادها، عرضه سهام و …


نویسنده اکبر شریفی

منبع:وب سایت خانه تدبیر و اندیشه