حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد

اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق عمومی​ دانشگاه آزاد سال گذشته می تونه داوطلبا رو برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کنه. از این رو کارشناسای تحصیلیکو با جمع آوری آخرین رتبه و تراز دعوت به مصاحبه کنکور دکترای سال های گذشته این امکان را در اختیار داوطلبا قرار می ده تا بتونن فرم انتخاب رشته خودشون را منطقی تر تکمیل کنن.


شرکت کنندگان در آزمون دکتری که بعد از دریافت کارنامه آزمون دکتری خود، مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شدند، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد و با استفاده از کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به انتخاب رشته در زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اقدام کنند.


داوطلبان انتخاب رشته در واحد های دانشگاه آزاد، بهتر است از حدنصاب قبولی در این دانشگاه مطلع شوند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن رشته محل های را انتخاب نمایند یعنی رشته محل هایی با شانس قبولی بیشتر را اول لیست قرار دهند. در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد را آورده ایم.
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد

کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد را به سه بخش خوشبینانه، منطقی و بدبینانه طبقه بندی کردن. در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبا به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشه، داوطلبا شانس بیشتری در آن رشته محل دارن و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشه، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارن.
در جدول های زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده. این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد محاسبه شدن و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری حقوق عمومی هستن، ولی ممکنه آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشه. در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شدن که ممکنه بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشن.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صفر تا صد انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد پیشنهاد می کنیم مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه کنین.


بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد

هر داوطلب می تونه با دریافت کارنامه اولیه خودش در زمان اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده با خبر شده و مطابق با تراز قبولی رشته حقوق عمومی در دانشگاه آزاد، انتخاب رشته خود را انجام بده. حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد به شرح زیر است:
کدرشته محل تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه

حقوق عمومی / واحد اصفهان(خوراسگان) 2957 الی 3056 2707 الی 2956 2556 الی 2706

حقوق عمومی / واحد اصفهان(خوراسگان) 2957 الی 3056 2707 الی 2956 2556 الی 2706

حقوق عمومی / واحد بندرعباس 2723 الی 2822 2473 الی 2722 2322 الی 2472

حقوق عمومی / واحد بندرعباس 2723 الی 2822 2473 الی 2722 2322 الی 2472

حقوق عمومی / واحد تبریز 2861 الی 2960 2611 الی 2860 2460 الی 2610

حقوق عمومی / واحد تبریز 2861 الی 2960 2611 الی 2860 2460 الی 2610

حقوق عمومی / واحد تهران جنوب 3122 الی 3221 2872 الی 3121 2721 الی 2871

حقوق عمومی / واحد تهران شمال 3313 الی 3412 3063 الی 3312 2912 الی 3062

حقوق عمومی / واحد تهران شمال 3313 الی 3412 3063 الی 3312 2912 الی 3062

حقوق عمومی / واحد تهران مرکزی 3384 الی 3483 3134 الی 3383 2983 الی 3133

حقوق عمومی / واحد تهران مرکزی 3384 الی 3483 3134 الی 3383 2983 الی 3133

حقوق عمومی / واحد دامغان 2773 الی 2872 2523 الی 2772 2372 الی 2522

حقوق عمومی / واحد دامغان 2773 الی 2872 2523 الی 2772 2372 الی 2522

حقوق عمومی / واحد رفسنجان 2677 الی 2776 2427 الی 2676 2276 الی 2426

حقوق عمومی / واحد رفسنجان 2677 الی 2776 2427 الی 2676 2276 الی 2426

حقوق عمومی / واحد زاهدان 2512 الی 2611 2262 الی 2511 2111 الی 2261

حقوق عمومی / واحد زاهدان 2512 الی 2611 2262 الی 2511 2111 الی 2261

حقوق عمومی / واحد زاهدان 1789 الی 1888 1539 الی 1788 1388 الی 1538

حقوق عمومی / واحد سمنان 2834 الی 2933 2584 الی 2833 2433 الی 2583

حقوق عمومی / واحد سمنان 2834 الی 2933 2584 الی 2833 2433 الی 2583

حقوق عمومی / واحد سنندج 2719 الی 2818 2469 الی 2718 2318 الی 2468

حقوق عمومی / واحد سنندج 2719 الی 2818 2469 الی 2718 2318 الی 2468

حقوق عمومی / واحد شیراز 2870 الی 2969 2620 الی 2869 2469 الی 2619

حقوق عمومی / واحد شیراز 2870 الی 2969 2620 الی 2869 2469 الی 2619

حقوق عمومی / واحد علوم و تحقیقات 3384 الی 3483 3134 الی 3383 2983 الی 3133

حقوق عمومی / واحد علوم و تحقیقات 3384 الی 3483 3134 الی 3383 2983 الی 3133

حقوق عمومی / واحد قم 3173 الی 3272 2923 الی 3172 2772 الی 2922

حقوق عمومی / واحد قم 3173 الی 3272 2923 الی 3172 2772 الی 2922

حقوق عمومی / واحد میبد 2731 الی 2830 2481 الی 2730 2330 الی 2480

حقوق عمومی / واحد میبد 2731 الی 2830 2481 الی 2730 2330 الی 2480

حقوق عمومی / واحد نجف آباد 2857 الی 2956 2607 الی 2856 2456 الی 2606

حقوق عمومی / واحد نجف آباد 2857 الی 2956 2607 الی 2856 2456 الی 2606

حقوق عمومی / واحد یزد 2834 الی 2933 2584 الی 2833 2433 الی 2583

حقوق عمومی / واحد یزد 2834 الی 2933 2584 الی 2833 2433 الی 2583

جدول بالا محدوده دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سال گذشته را نشان می دهد که به محض بروزرسانی تغییرات در این بخش اعمال خواهد شد.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه گفتیم بالاتر باشه، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه گفتیم پایین تر باشه، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید.
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا، حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بوده و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کنه، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می شود.


بیشتر بخوانید: مصاحبه دکتری دانشگاه آزاداگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق عمومی ابهامی دارین، می تونین سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید. برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید.


در ادامه بخوانید: حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری حقوق عمومیسوالات متداول


1- ✔️ کسب حدنصاب و رتبه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاد به منزله پذیرفته شدن در آن کدرشته محل است؟

✔️ خیر. کسب رتبه تعیین شده در یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تونه در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند.


2- ✔️ حداقل حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری رشته حقوق عمومی دانشگاه آزاد چقدر است؟

✔️ با توجه به کارنامه های موجود سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در رشته حقوق عمومی در متن مقاله به صورت کامل ارائه شده است.


3-  ✔️ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در رشته حقوق عمومی از چه طریقی اعلام می شود؟

✔️ حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته حقوق عمومی از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری اعلام می شود.

منبع : حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد