حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد

اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد سال گذشته می تونه داوطلبا رو برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کنه. از این رو کارشناسای تحصیلیکو با جمع آوری آخرین رتبه و تراز دعوت به مصاحبه کنکور دکترای سال های گذشته این امکان را در اختیار داوطلبا قرار می ده تا بتونن فرم انتخاب رشته خودشون را منطقی تر تکمیل کنن.


شرکت کنندگان در آزمون دکتری که بعد از دریافت کارنامه آزمون دکتری خود، مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شدند، می توانند با مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد و با استفاده از کد دسترسی به انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی، نسبت به انتخاب رشته در زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد اقدام کنند.


داوطلبان انتخاب رشته در واحد های دانشگاه آزاد، بهتر است از حدنصاب قبولی در این دانشگاه مطلع شوند تا بتوانند به بهترین نحو ممکن رشته محل های را انتخاب نمایند یعنی رشته محل هایی با شانس قبولی بیشتر را اول لیست قرار دهند. در ادامه نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد را آورده ایم.
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد

کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد را به سه بخش خوشبینانه، منطقی و بدبینانه طبقه بندی کردن. در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبا به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشه، داوطلبا شانس بیشتری در آن رشته محل دارن و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشه، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارن.
در جدول های زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده. این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد محاسبه شدن و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری علوم اجتماعی هستن، ولی ممکنه آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشه. در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شدن که ممکنه بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشن.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صفر تا صد انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد پیشنهاد می کنیم مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه کنین.


بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد

هر داوطلب می تونه با دریافت کارنامه اولیه خودش در زمان اعلام نتایج دکتری دانشگاه آزاد از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده با خبر شده و مطابق با تراز قبولی رشته علوم اجتماعی در دانشگاه آزاد، انتخاب رشته خود را انجام بده. حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد به شرح زیر است:
کدرشته محل حدنصاب

مردم شناسی / واحد تهران مرکزی 1382

کدرشته محل حدنصاب

جامعه شناسی-توسعه اجتماعی - روستایی / واحد تهران شمال 1272

کدرشته محل حدنصاب

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد علوم و تحقیقات 1732

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد تهران مرکزی 1667

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد تهران شمال 1638

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد تهران غرب 1543

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد رودهن 1043

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد قم 1031

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد اراک 811

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد قوچان 724

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد خلخال 703

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد دهاقان 703

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد آشتیان 702

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد آزادشهر 701

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد بابل 701

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد زنجان 701

جامعه شناسی-جامعه شناسی اقتصادی و توسعه / واحد گرمسار 701

کدرشته محل حدنصاب

جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد علوم و تحقیقات 1652

جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران مرکزی 1558

جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد تهران شمال 1513

جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد قم 1001

جامعه شناسی-جامعه شناسی سیاسی / واحد بابل 702

کدرشته محل حدنصاب

جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد علوم و تحقیقات 1886

جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد تهران شمال 1744

جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد تهران مرکزی 1744

جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد بابل 727

جامعه شناسی-جامعه شناسی فرهنگی / واحد دهاقان 701

کدرشته محل حدنصاب

جامعه شناسی-جامعه شناسی گروههای اجتماعی / واحد علوم و تحقیقات 1608

جامعه شناسی-جامعه شناسی گروههای اجتماعی / واحد تهران مرکزی 1546

جامعه شناسی-جامعه شناسی گروههای اجتماعی / واحد دهاقان

701کدرشته محل حدنصاب

جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران / واحد علوم و تحقیقات 1806

جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران / واحد تهران مرکزی 1702

جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران / واحد تهران شمال 1701

جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران / واحد بابل 727

جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران / واحد آشتیان 701

جامعه شناسی-جامعه شناسی مسائل اجتماعی ایران / واحد تبریز 701

کدرشته محل حدنصاب

جامعه شناسی ورزش / واحد علوم و تحقیقات 1140

جامعه شناسی ورزش / واحد تهران مرکزی 1112

جامعه شناسی ورزش / واحد تهران جنوب 1015

کدرشته محل حدنصاب

سیاست گذاری فرهنگی / واحد تهران شمال 1447

جدول بالا محدوده دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد سال گذشته را نشان می دهد که به محض بروزرسانی تغییرات در این بخش اعمال خواهد شد.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه گفتیم بالاتر باشه، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه گفتیم پایین تر باشه، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید.
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا، حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد بوده و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کنه، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می شود.


بیشتر بخوانید: مصاحبه دکتری دانشگاه آزاداگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم اجتماعی ابهامی دارین، می تونین سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید. برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید.


در ادامه بخوانید: حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری علوم اجتماعیسوالات متداول


1- ✔️ کسب حدنصاب و رتبه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد به منزله پذیرفته شدن در آن کدرشته محل است؟

✔️ خیر. کسب رتبه تعیین شده در یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تونه در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند.


2- ✔️ حداقل حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد چقدر است؟

✔️ با توجه به کارنامه های موجود سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم اجتماعی در متن مقاله به صورت کامل ارائه شده است.


3-  ✔️ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد در رشته علوم اجتماعی از چه طریقی اعلام می شود؟

✔️ حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته علوم اجتماعی از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری اعلام می شود.

منبع : حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد