حد نصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی

اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری شیمی آلی سال گذشته می تونه داوطلبا رو برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کنه. از این رو کارشناسای تحصیلیکو با جمع آوری آخرین رتبه و تراز دعوت به مصاحبه کنکور دکترای سال های گذشته این امکان را در اختیار داوطلبا قرار می ده تا بتونن فرم انتخاب رشته خودشون را منطقی تر تکمیل کنن.


داوطلبایی که قصد شرکت در انتخاب رشته دکتری در رشته شیمی آلی رو دارن، می تونن بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری، در زمان انتخاب رشته دکتری، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته در سایت sanjesh.org اقدام کنن. همزمان با اعلام نتایج، کارنامه ای تحت عنوان کارنامه آزمون دکتری برای داوطلبا توسط سازمان سنجش منتشر میشه که در آن تراز داوطلب محاسبه شده است.


البته داوطلبا می تونن قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصی و زبان و استعداد تحصیلی محاسبه کنن و بعد با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه دکتری با وارد کردن درصد دروس، تراز احتمالی خود را مشاهده کنن و سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته، مطلع شوند. در این مقاله قصد داریم نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی را ارائه بدیم.
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی

کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری شیمی آلی، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی را به سه بخش خوشبینانه، منطقی و بدبینانه طبقه بندی کردن. در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبا به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشه، داوطلبا شانس بیشتری در آن رشته محل دارن و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشه، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارن.
در جدول های زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده. این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری شیمی آلی محاسبه شدن و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری شیمی آلی هستن، ولی ممکنه آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشه. در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شدن که ممکنه بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشن.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صفر تا صد انتخاب رشته دکتری پیشنهاد می کنیم مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه کنین.


بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دکتری
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری شیمی آلی

هر داوطلب می تونه با دریافت کارنامه اولیه خودش در زمان اعلام نتایج اولیه دکتری از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده با خبر شده و مطابق با تراز قبولی رشته شیمی آلی در دانشگاه های سراسری، انتخاب رشته خود را انجام بده. حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری شیمی آلی به شرح زیر است:
نام دانشگاه یا موسسه دوره تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه

شیمی آلی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران پردیس خودگردان 5588 الی 5687 5338 الی 5587 5187 الی 5337

شیمی آلی / دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 5534 الی 5633 5284 الی 5533 5133 الی 5283

شیمی آلی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران روزانه 4521 الی 4620 4271 الی 4520 4120 الی 4270

شیمی آلی / دانشگاه تهران روزانه 4350 الی 4449 4100 الی 4349 3949 الی 4099

شیمی آلی / دانشگاه تربیت مدرس روزانه 4255 الی 4354 4005 الی 4254 3854 الی 4004

شیمی آلی / دانشگاه شهید بهشتی - تهران روزانه 4231 الی 4330 3981 الی 4230 3830 الی 3980

شیمی آلی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان روزانه 4022 الی 4121 3772 الی 4021 3621 الی 3771

شیمی آلی / دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل کرج) روزانه 4019 الی 4118 3769 الی 4018 3618 الی 3768

شیمی آلی / دانشگاه اصفهان روزانه 3890 الی 3989 3640 الی 3889 3489 الی 3639

شیمی آلی / دانشگاه شیراز روزانه 3786 الی 3885 3536 الی 3785 3385 الی 3535

شیمی آلی / دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 3446 الی 3545 3196 الی 3445 3045 الی 3195

شیمی آلی / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم 3424 الی 3523 3174 الی 3423 3023 الی 3173

شیمی آلی / دانشگاه الزهرا(س)-تهران (ویژه خواهران) روزانه 3414 الی 3513 3164 الی 3413 3013 الی 3163

شیمی آلی / دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین روزانه 3273 الی 3372 3023 الی 3272 2872 الی 3022

شیمی آلی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه 3269 الی 3368 3019 الی 3268 2868 الی 3018

شیمی آلی / دانشگاه اراک روزانه 3150 الی 3249 2900 الی 3149 2749 الی 2899

شیمی آلی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3112 الی 3211 2862 الی 3111 2711 الی 2861

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران روزانه 3101 الی 3200 2851 الی 3100 2700 الی 2850

شیمی آلی / دانشگاه زنجان روزانه 2946 الی 3045 2696 الی 2945 2545 الی 2695

شیمی آلی / دانشگاه یزد روزانه 2844 الی 2943 2594 الی 2843 2443 الی 2593

شیمی آلی / دانشگاه مازندران - بابلسر روزانه 2692 الی 2791 2442 الی 2691 2291 الی 2441

شیمی آلی / دانشگاه کاشان روزانه 2352 الی 2451 2102 الی 2351 1951 الی 2101

شیمی آلی / دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2352 الی 2451 2102 الی 2351 1951 الی 2101

شیمی آلی / دانشگاه بوعلی سینا - همدان نوبت دوم 1641 الی 1740 1391 الی 1640 1240 الی 1390

شیمی آلی / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 1618 الی 1717 1368 الی 1617 1217 الی 1367

شیمی آلی / دانشگاه بیرجند روزانه 1601 الی 1700 1351 الی 1600 1200 الی 1350

شیمی آلی / دانشگاه اراک نوبت دوم 1598 الی 1697 1348 الی 1597 1197 الی 1347

شیمی آلی / دانشگاه تبریز نوبت دوم 1484 الی 1583 1234 الی 1483 1083 الی 1233

شیمی آلی / دانشگاه مازندران - بابلسر نوبت دوم 1385 الی 1484 1135 الی 1384 984 الی 1134

شیمی آلی / دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز تحصیلات تکمیلی تهران پیام نور 1217 الی 1316 967 الی 1216 816 الی 966

شیمی آلی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران پردیس خودگردان 1102 الی 1201 852 الی 1101 701 الی 851

شیمی آلی / دانشگاه کاشان نوبت دوم 1100 الی 1199 850 الی 1099 699 الی 849

شیمی آلی / دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد پیام نور 397 الی 496 147 الی 396 -4 الی 146

شیمی آلی / دانشگاه صنعتی اصفهان پردیس خودگردان 379 الی 478 129 الی 378 -22 الی 128

شیمی آلی / دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز پیام نور 205 الی 304 -45 الی 204 -196 الی -46

جدول بالا محدوده دعوت به مصاحبه دکتری سال گذشته را نشان می دهد که به محض بروزرسانی تغییرات در این بخش اعمال خواهد شد.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه گفتیم بالاتر باشه، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه گفتیم پایین تر باشه، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید.
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا، حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بوده و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کنه، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصاحبه دکتری، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می شود.


بیشتر بخوانید: مصاحبه دکتریاگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی آلی ابهامی دارین، می تونین سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید. برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید.


در ادامه بخوانید: حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری شیمی آلی دانشگاه آزادسوالات متداول


1- ✔️ کسب حدنصاب و رتبه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته شیمی آلی به منزله پذیرفته شدن در آن کدرشته محل است؟

✔️ خیر. کسب رتبه تعیین شده در یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تونه در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند.


2- ✔️ حداقل حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری رشته شیمی آلی چقدر است؟

✔️ با توجه به کارنامه های موجود سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری در رشته شیمی آلی در متن مقاله به صورت کامل ارائه شده است.


3-  ✔️ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری در رشته شیمی آلی از چه طریقی اعلام می شود؟

✔️ حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته شیمی آلی از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری اعلام می شود.

منبع : حد نصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی