حد نصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی

اطلاع از حدنصاب دعوت به مصاحبه و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی شیمی سال گذشته می تونه داوطلبا رو برای دستیابی به نتیجه دلخواه کمک کنه. از این رو کارشناسای تحصیلیکو با جمع آوری آخرین رتبه و تراز دعوت به مصاحبه کنکور دکترای سال های گذشته این امکان را در اختیار داوطلبا قرار می ده تا بتونن فرم انتخاب رشته خودشون را منطقی تر تکمیل کنن.


داوطلبایی که قصد شرکت در انتخاب رشته دکتری در رشته مهندسی شیمی رو دارن، می تونن بعد از مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته دکتری، در زمان انتخاب رشته دکتری، نسبت به تکمیل فرم انتخاب رشته در سایت sanjesh.org اقدام کنن. همزمان با اعلام نتایج، کارنامه ای تحت عنوان کارنامه آزمون دکتری برای داوطلبا توسط سازمان سنجش منتشر میشه که در آن تراز داوطلب محاسبه شده است.


البته داوطلبا می تونن قبل از اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری با توجه به دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری، درصد احتمالی خود را در دروس اختصاصی و زبان و استعداد تحصیلی محاسبه کنن و بعد با استفاده از نرم افزار تخمین رتبه دکتری با وارد کردن درصد دروس، تراز احتمالی خود را مشاهده کنن و سپس با مقایسه تراز خود با تراز های ارائه شده در جدول زیر از محدوده شانس قبولی و نحوه چینش رشته محل ها در فرم انتخاب رشته، مطلع شوند. در این مقاله قصد داریم نحوه محاسبه و جدول حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی را ارائه بدیم.
نحوه محاسبه حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی

کارشناسای مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو پس از بررسی کارنامه های دکتری مهندسی شیمی، اطلاعات مفیدی را جمع آوری کرده و با استفاده از روش های آماری حدنصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی را به سه بخش خوشبینانه، منطقی و بدبینانه طبقه بندی کردن. در نتیجه هرچقدر تراز کسب شده داوطلبا به محدوده تراز بدبینانه نزدیک تر یا بیشتر باشه، داوطلبا شانس بیشتری در آن رشته محل دارن و همچنین هر چقدر تراز داوطلب فاصله بیشتری از محدوده خوشبینانه داشته باشه، شانس کمتری برای قبولی در آن دانشگاه دارن.
در جدول های زیر دانشگاه های با تراز قبولی بالا در ابتدای لیست و دانشگاه های با تراز پایین تر در انتهای لیست معرفی شده. این محدوده ها با توجه به قبولی های دکتری مهندسی شیمی محاسبه شدن و معتبر ترین و نزدیک ترین راهنما برای داوطلبان دکتری مهندسی شیمی هستن، ولی ممکنه آمار قبولی های امسال کمی با سال گذشته متفاوت باشه. در ادامه کلیه دانشگاه هایی که آمار آن ها در دسترسمان بود معرفی شدن که ممکنه بعضی از آن ها در دفترچه انتخاب رشته دکتری، دارای ظرفیت پذیرش دانشجو نباشن.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص صفر تا صد انتخاب رشته دکتری پیشنهاد می کنیم مقاله ای که لینک آن را در قسمت زیر قرار دادیم مطالعه کنین.


بیشتر بخوانید: انتخاب رشته دکتری
حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی شیمی

هر داوطلب می تونه با دریافت کارنامه اولیه خودش در زمان اعلام نتایج اولیه دکتری از ترازی که در آزمون کتبی کسب کرده با خبر شده و مطابق با تراز قبولی رشته مهندسی شیمی در دانشگاه های سراسری، انتخاب رشته خود را انجام بده. حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی شیمی به شرح زیر است:
نام دانشگاه یا موسسه دوره تراز قبولی بدبینانه تراز قبولی منطقی تراز قبولی خوشبینانه

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی شریف - تهران روزانه 5697 الی 5796 5447 الی 5696 5296 الی 5446

مهندسی شیمی / دانشگاه تربیت مدرس روزانه 5098 الی 5197 4848 الی 5097 4697 الی 4847

مهندسی شیمی / دانشگاه تهران روزانه 4942 الی 5041 4692 الی 4941 4541 الی 4691

مهندسی شیمی - حمایت مالی پژوهشگاه نیرو / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران روزانه 4737 الی 4836 4487 الی 4736 4336 الی 4486

مهندسی شیمی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران روزانه 4648 الی 4747 4398 الی 4647 4247 الی 4397

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران روزانه 4471 الی 4570 4221 الی 4470 4070 الی 4220

مهندسی شیمی - نانوفناوری / دانشگاه تهران روزانه 4462 الی 4561 4212 الی 4461 4061 الی 4211

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی اصفهان روزانه 4196 الی 4295 3946 الی 4195 3795 الی 3945

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعت نفت روزانه 4116 الی 4215 3866 الی 4115 3715 الی 3865

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر روزانه 4072 الی 4171 3822 الی 4071 3671 الی 3821

مهندسی شیمی / دانشگاه تربیت مدرس نوبت دوم 4045 الی 4144 3795 الی 4044 3644 الی 3794

مهندسی شیمی / سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران روزانه 3833 الی 3932 3583 الی 3832 3432 الی 3582

مهندسی شیمی / دانشگاه اصفهان روزانه 3783 الی 3882 3533 الی 3782 3382 الی 3532

مهندسی شیمی / دانشگاه تهران نوبت دوم 3737 الی 3836 3487 الی 3736 3336 الی 3486

مهندسی شیمی - نانوفناوری / دانشگاه تهران نوبت دوم 3737 الی 3836 3487 الی 3736 3336 الی 3486

مهندسی شیمی / دانشگاه کاشان روزانه 3674 الی 3773 3424 الی 3673 3273 الی 3423

مهندسی شیمی / دانشگاه تبریز روزانه 3666 الی 3765 3416 الی 3665 3265 الی 3415

مهندسی شیمی / دانشگاه رازی - کرمانشاه روزانه 3587 الی 3686 3337 الی 3586 3186 الی 3336

مهندسی شیمی / دانشگاه اراک روزانه 3565 الی 3664 3315 الی 3564 3164 الی 3314

مهندسی شیمی / دانشگاه فردوسی مشهد روزانه 3529 الی 3628 3279 الی 3528 3128 الی 3278

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران نوبت دوم 3527 الی 3626 3277 الی 3526 3126 الی 3276

مهندسی شیمی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران نوبت دوم 3483 الی 3582 3233 الی 3482 3082 الی 3232

مهندسی شیمی / دانشگاه شیراز روزانه 3363 الی 3462 3113 الی 3362 2962 الی 3112

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی سهند - تبریز روزانه 3219 الی 3318 2969 الی 3218 2818 الی 2968

مهندسی شیمی / دانشگاه سمنان روزانه 3111 الی 3210 2861 الی 3110 2710 الی 2860

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل روزانه 3097 الی 3196 2847 الی 3096 2696 الی 2846

مهندسی شیمی / دانشگاه شهید باهنر - کرمان روزانه 2943 الی 3042 2693 الی 2942 2542 الی 2692

مهندسی شیمی / دانشگاه یاسوج روزانه 2922 الی 3021 2672 الی 2921 2521 الی 2671

مهندسی شیمی / دانشگاه گیلان - رشت روزانه 2911 الی 3010 2661 الی 2910 2510 الی 2660

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی اصفهان نوبت دوم 2884 الی 2983 2634 الی 2883 2483 الی 2633

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی مالک اشتر نوبت دوم 2869 الی 2968 2619 الی 2868 2468 الی 2618

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران روزانه 2697 الی 2796 2447 الی 2696 2296 الی 2446

مهندسی شیمی / دانشگاه کاشان نوبت دوم 2643 الی 2742 2393 الی 2642 2242 الی 2392

مهندسی شیمی / دانشگاه سمنان نوبت دوم 2584 الی 2683 2334 الی 2583 2183 الی 2333

مهندسی شیمی / دانشگاه تبریز نوبت دوم 2527 الی 2626 2277 الی 2526 2126 الی 2276

مهندسی شیمی / دانشگاه فردوسی مشهد نوبت دوم 2361 الی 2460 2111 الی 2360 1960 الی 2110

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران پردیس خودگردان 2325 الی 2424 2075 الی 2324 1924 الی 2074

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (محل تحصیل بندر ماهشهر) نوبت دوم 2321 الی 2420 2071 الی 2320 1920 الی 2070

مهندسی شیمی / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان روزانه 2315 الی 2414 2065 الی 2314 1914 الی 2064

مهندسی شیمی / دانشگاه یاسوج نوبت دوم 2223 الی 2322 1973 الی 2222 1822 الی 1972

مهندسی شیمی / دانشگاه اراک نوبت دوم 2168 الی 2267 1918 الی 2167 1767 الی 1917

مهندسی شیمی / دانشگاه اصفهان پردیس خودگردان 2097 الی 2196 1847 الی 2096 1696 الی 1846

مهندسی شیمی / دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران پردیس خودگردان 1996 الی 2095 1746 الی 1995 1595 الی 1745

مهندسی شیمی / دانشگاه خلیج فارس - بوشهر روزانه 1806 الی 1905 1556 الی 1805 1405 الی 1555

مهندسی شیمی / دانشگاه سمنان پردیس خودگردان 1797 الی 1896 1547 الی 1796 1396 الی 1546

مهندسی شیمی / دانشگاه شیراز پردیس خودگردان 1723 الی 1822 1473 الی 1722 1322 الی 1472

مهندسی شیمی / دانشگاه کاشان پردیس خودگردان 1568 الی 1667 1318 الی 1567 1167 الی 1317

مهندسی شیمی / دانشگاه صنعتی اصفهان پردیس خودگردان 1478 الی 1577 1228 الی 1477 1077 الی 1227

مهندسی شیمی / دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان پردیس خودگردان 1086 الی 1185 836 الی 1085 685 الی 835

جدول بالا محدوده دعوت به مصاحبه دکتری سال گذشته را نشان می دهد که به محض بروزرسانی تغییرات در این بخش اعمال خواهد شد.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی بدبینانه گفتیم بالاتر باشه، به این معناست که شانس قبولی زیادی در آن رشته محل دارید.
اگر تراز شما از محدوده ای که در هر رشته محل تحت عنوان تراز قبولی خوشبینانه گفتیم پایین تر باشه، به این معناست که شانس قبولی پایینی در آن رشته محل دارید.
لازم به ذکر است که تراز های ارائه شده در جدول بالا، حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری بوده و اگر داوطلبی حدنصاب قبولی یک دانشگاه را کسب کنه، به منزله قبولی فرد در آن دانشگاه نمی باشد و صرفا وی به آن دانشگاه دعوت به مصاحبه شده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مصاحبه دکتری، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می شود.


بیشتر بخوانید: مصاحبه دکتریاگر همچنان درباره حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی شیمی ابهامی دارین، می تونین سوالات خود را از مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو با استفاده از سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی تحصیلیکو بپرسید. برای اطلاع از تمامی اخبار های مربوط به روند آزمون دکتری توصیه می شود عضو کانال تلگرام دکتری تخصصی تحصیلیکو شوید.


در ادامه بخوانید: حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزادسوالات متداول


1- ✔️ کسب حدنصاب و رتبه دعوت به مصاحبه آزمون دکتری رشته مهندسی شیمی به منزله پذیرفته شدن در آن کدرشته محل است؟

✔️ خیر. کسب رتبه تعیین شده در یک کدرشته محل تنها به منزله این است که آن داوطلب می تونه در مصاحبه آن دانشگاه شرکت کند.


2- ✔️ حداقل حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری رشته مهندسی شیمی چقدر است؟

✔️ با توجه به کارنامه های موجود سامانه مشاوره تحصیلی تحصیلیکو، کمترین تراز دعوت به مصاحبه دکتری در رشته مهندسی شیمی در متن مقاله به صورت کامل ارائه شده است.


3-  ✔️ حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه دکتری در رشته مهندسی شیمی از چه طریقی اعلام می شود؟

✔️ حدنصاب دعوت به مصاحبه کدرشته محل های رشته مهندسی شیمی از طریق کارنامه انتخاب رشته دکتری اعلام می شود.

منبع : حد نصاب و تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی