رتبه و کارنامه قبولی ارشد حقوق

متقاضیان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد حقوق برای کسب نتیجه دلخواهشون می تونن رتبه و محل قبولی پذیرفته شده های سال گذشته رو بررسی کنن و بر اساس آن برنامه ریزی لازم خودشون رو انجام بدن. کارنامه قبولی کنکور ارشد حقوق ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ در مرحله انتخاب رشته هم راهنمای خوبی برای اولویت بندی رشته محل های مورد نظر داوطلب است.
داوطلبایی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه حقوق هستند باید برای کسب نتیجه دلخواه خودشون در کارنامه کارشناسی ارشد و مشاهده رتبه قبولی در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد 1400 - 1401، یک برنامه ریزی دقیق و بی نقص داشته باشن، تا انتخاب رشته کارشناسی ارشد خودشون رو با آگاهی کامل انجام بدن. بررسی رتبه و کارنامه های قبولی داوطلبان کنکور سال گذشته به داوطلبان برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد کمک می کند.


با توجه به اطلاعاتی که در کارنامه اولیه کارشناسی ارشد وجود داره که شامل درصد دروس، رتبه های داوطلب در هر زیر گروه، معدل موثر و... می باشد، داوطلبا می تونن با مقایسه این اطلاعات با رتبه و درصد های خود، دقت بیشتری در مرحله انتخاب رشته داشته باشند. به همین دلیل ما در این خصوص چندین مقاله از رتبه و کارنامه های قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد حقوق ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ در اختیار شما قرار دادیم.
رتبه و کارنامه محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

با توجه به اطلاعات به دست اومده در مقطع کارشناسی ارشد حقوق کلیه دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور، مجازی پیام نور، غیر انتفاعی و مجازی ویژه شاغلین و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو دارند. داوطلبا می تونن با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد در خصوص رشته محل های مختلف و دوره های ارائه شده آگاهی پیدا کنن.
در جدول زیر رتبه و کارنامه قبولی کنکور ارشد حقوق تعدادی از داوطلبای سال 1400 رو قرار دادیم که راهنمای خوبی برای چینش انتخاب های داوطلبا است.
رتبه در زیرگروه زیرگروه محل قبولی سهمیه

11278 1 حقوق مالی -اقتصادی /دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران /غیرانتفاعی ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

27769 1 حقوق ثبت اسنادواملاک /موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم /غیرانتفاعی آزاد

17381 1 حقوق خصوصی /موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران /غیرانتفاعی -مجازی آزاد

29278 1 حقوق مالی -اقتصادی -واحدالکترونیکی آزاد

58 1 حقوق خصوصی /دانشگاه خوارزمی -تهران /نوبت دوم ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت)

609 1 حقوق خصوصی /موسسه غیرانتفاعی روزبهان -ساری /غیرانتفاعی آزاد

19455 1 حقوق خصوصی /موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش -تهران /غیرانتفاعی -مجازی آزاد

27162 1 حقوق خصوصی /دانشکده غیرانتفاعی الهیات ومعارف اسلامی هدی -وابسته به جامعه الزهرا//غیرانتفاعی آزاد

35095 1 حقوق خصوصی /موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران /غیرانتفاعی -مجازی ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

477 1 حقوق خصوصی /دانشگاه تهران /مجازی ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

20702 1 حقوق خصوصی /موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران -ساری /غیرانتفاعی آزاد

27112 1 حقوق خصوصی /موسسه غیرانتفاعی هدف -ساری /غیرانتفاعی آزاد

13788 1 حقوق خصوصی /دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین /غیرانتفاعی آزاد

6007 1 حقوق خصوصی /دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان /غیرانتفاعی آزاد

31326 1 حقوق اقتصادی /موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم /غیرانتفاعی آزاد

2035 1 حقوق خصوصی /دانشگاه قم /مجازی آزاد

18663 1 حقوق خصوصی /موسسه غیرانتفاعی شاندیز-مشهد/غیرانتفاعی ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت)

18235 1 حقوق خصوصی /موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران /غیرانتفاعی -مجازی آزاد

5570 1 حقوق خصوصی /موسسه غیرانتفاعی ارشاد/غیرانتفاعی آزاد

1257 2 حقوق بین الملل /دانشگاه شیراز/مجازی آزاد

12478 2 حقوق بین الملل /موسسه غیرانتفاعی کار/غیرانتفاعی آزاد

3847 2 حقوق بین الملل /دانشگاه غیرانتفاعی شمال -امل /غیرانتفاعی آزاد

3445 2 حقوق بین الملل /موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش -تهران /غیرانتفاعی -مجازی آزاد

44 2 حقوق بین الملل /دانشگاه علامه طباطبایی -تهران /پردیس خودگردان ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

5618 2 حقوق بین الملل /دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان /غیرانتفاعی آزاد

6888 2 حقوق بین الملل /موسسه غیرانتفاعی کار/غیرانتفاعی آزاد

4106 2 حقوق بین الملل /دانشگاه قم /مجازی آزاد

10725 2 حقوق بین الملل /موسسه غیرانتفاعی صفاهان -اصفهان /غیرانتفاعی آزاد

1246 2 حقوق بین الملل /موسسه غیرانتفاعی فروردین -قائمشهر/غیرانتفاعی آزاد

323 2 حقوق بین الملل /دانشگاه قم /روزانه آزاد

219 2 حقوق بین الملل /دانشگاه تهران /مجازی ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

230 2 حقوق بین الملل /دانشگاه تربیت مدرس /پردیس خودگردان آزاد

11199 2 حقوق بین الملل /موسسه غیرانتفاعی کار/غیرانتفاعی آزاد

9268 2 حقوق بین الملل /موسسه غیرانتفاعی کار/غیرانتفاعی آزاد

323 2 حقوق بین الملل /دانشگاه قم /روزانه آزاد

174 3 حقوق جزاوجرم شناسی /دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان /غیرانتفاعی ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت)

3675 3 حقوق جزاوجرم شناسی /دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین /غیرانتفاعی آزاد

8842 3 حقوق جزاوجرم شناسی /موسسه غیرانتفاعی تابناک -لامرد/غیرانتفاعی آزاد

9372 3 حقوق جزاوجرم شناسی /موسسه غیرانتفاعی ارشاد/غیرانتفاعی آزاد

370 3 حقوق جزاوجرم شناسی /دانشگاه تهران /پردیس خودگردان آزاد

14001 3 حقوق جزاوجرم شناسی /موسسه غیرانتفاعی مجازی نورطوبی -تهران /غیرانتفاعی -مجازی آزاد

143 3 حقوق جزاوجرم شناسی /دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ -تهران /غیرانتفاعی ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

10951 3 حقوق جزاوجرم شناسی /موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم /غیرانتفاعی ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

3675 3 حقوق جزاوجرم شناسی /دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین /غیرانتفاعی آزاد

25 3 حقوق جزاوجرم شناسی /دانشگاه بوعلی سینا-همدان /روزانه ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

14567 3 حقوق جزاوجرم شناسی /موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهردانش -تهران /غیرانتفاعی -مجازی آزاد

21111 3 حقوق جزاوجرم شناسی /دانشکده غیرانتفاعی الهیات ومعارف اسلامی هدی -وابسته به جامعه الزهرا//غیرانتفاعی آزاد

23719 3 حقوق جزاوجرم شناسی /دانشکده غیرانتفاعی اصول الدین /غیرانتفاعی ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

200 3 حقوق جزاوجرم شناسی /دانشگاه قم /مجازی ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت)

14636 4 حقوق عمومی /موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم /غیرانتفاعی آزاد

11142 4 حقوق عمومی -واحددماوند آزاد

22079 4 حقوق عمومی /موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش -ساری /غیرانتفاعی آزاد

385 4 حقوق عمومی /دانشگاه تهران /مجازی ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت)

20598 4 حقوق /دانشگاه غیرانتفاعی ادیان ومذاهب -قم /غیرانتفاعی آزاد

22 4 حقوق عمومی /دانشگاه شیراز/روزانه ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

10528 4 حقوق عمومی /دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ -تهران /غیرانتفاعی ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت)

16968 4 حقوق عمومی /دانشگاه غیرانتفاعی شمال -امل /غیرانتفاعی آزاد

1800 4 حقوق عمومی /دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ -تهران /غیرانتفاعی آزاد

28644 4 حقوق عمومی /موسسه غیرانتفاعی هاتف -زاهدان /غیرانتفاعی آزاد

24 5 حقوق بشر/دانشگاه تهران /روزانه آزاد

501 6 حقوق مالکیت فکری /دانشگاه قم /روزانه آزاد

4159 6 حقوق مالکیت فکری /دانشگاه تهران /مجازی آزاد

5358 6 حقوق مالکیت فکری /دانشگاه تهران /مجازی آزاد

3559 6 حقوق تجارت الکترونیکی /دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ -تهران /غیرانتفاعی آزاد

959 8 حقوق تجارت بین الملل /دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران /غیرانتفاعی آزاد

462 8 حقوق تجارت بین الملل /دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران /غیرانتفاعی آزاد

462 8 حقوق تجارت بین الملل /دانشگاه غیرانتفاعی خاتم -تهران /غیرانتفاعی آزاد

9266 8 حقوق تجارت بین الملل /دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری -نور/غیرانتفاعی آزاد

30065 9 حقوق خانواده /دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران //غیرانتفاعی ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت)

12636 9 حقوق خانواده /دانشکده غیرانتفاعی رفاه -تهران /ویژه خواهران //غیرانتفاعی آزاد

679 10 حقوق ارتباطات /دانشگاه غیرانتفاعی سوره -تهران /غیرانتفاعی آزاد

162 11 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی /دانشگاه تهران /پردیس خودگردان آزاد

15 12 حقوق کیفری اطفال ونوجوانان /دانشگاه علامه طباطبایی -تهران /نوبت دوم ایثارگر (۵درصد ظرفیت)برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قبولی کارشناسی ارشد به داوطلبا پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه رتبه و کارنامه قبولی با آگاهی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد را مطالعه و انتخاب رشته خودشون رو انجام بدن.


بیشتر بخوانید: دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد
زیرگروه های کارشناسی ارشد حقوق ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد حقوق از 12 زیرگروه تشکیل شده و سازمان سنجش کد ضریب های کارشناسی ارشد حقوق را در دفترچه ثبت نام ارشد درج کرده. از این رو متقاضیانی که موفق به کسب وضعیت مجاز در کلیه گرایش ها شده اند می تونن نسبت به انتخاب رشته محل های هر 12 زیرگروه اقدام کنن، اما در نهایت در یک رشته محل پذیرفته میشن.
زیرگروه 1 : رشته حقوق خصوصی، رشته حقوق اقتصادی، رشته سردفتری اسناد رسمی، رشته حقوق ثبت اسناد و املاک، رشته حقوق اسناد و قراردادهای تجاری، رشته حقوق حمل و نقل تجاری، رشته فقه و حقوق اقتصادی و رشته حقوق مالی - اقتصادی
زیرگروه 2 : رشته حقوق بین الملل
زیرگروه 3 : رشته حقوق جزا و جرم شناسی، رشته حقوق کیفری اطفال و نوجوانان، رشته مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی و رشته مدیریت ثبت اسناد و املاک
زیرگروه 4 : رشته حقوق عمومی، رشته مدیریت نظارت و بازرسی، رشته مدیریت دادگستری و رشته حقوق دادرسی اداری
زیرگروه 5 : رشته حقوق بشر
زیرگروه 6 : رشته حقوق مالکیت فکری و رشته حقوق تجارت الکترونیکی
زیرگروه 7 : رشته حقوق محیط زیست
زیرگروه 8 : رشته حقوق تجارت بین الملل و رشته حقوق نفت و گاز
زیرگروه 9 : رشته معارف اسلامی گرایش های حقوق خانواده و حقوق عمومی و رشته حقوق خانواده
زیرگروه 10 : رشته حقوق ارتباطات
زیرگروه 11 : رشته حقوق تجاری اقتصادی بین المللی و رشته حقوق شرکت های تجاری
زیرگروه 12 : حقوق کیفری اطفال ونوجوانان
ضرایب دروس امتحانی در هر زیرگروه متفاوته و داوطلبا باید بر اساس ضریب هر درس به مطالعه منابع آن بپردازن. در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد نیز باید به رتبه اکتسابی در هر زیرگروه توجه کرد و مطابق آن چینش انتخاب های خود را انجام داد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 رشته محل های هر کد ضریب رو به تفکیک در اختیار داوطلبا قرار میده تا موقع اولویت بندی انتخابای خود دچار مشکل نشن.
بررسی درصد دروس و رتبه های اکتسابی در زیر گروه های مختلف به داوطلبان کمک می کنه، تا بتونن رتبه خودشون رو به طور تقریبی تخمین بزنند. نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد نیز که برای برخی رشته های پر طرفدار طراحی شده، این قابلیت رو در اختیار داوطلبان قرار میده تا بعد از بررسی دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد و وارد کردن دروس، درصد قبولی خود را ارزیابی کنن.


بیشتر بخوانید: تخمین رتبه کارشناسی ارشدمشاوره قبولی در کارشناسی ارشد حقوق ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

همون طور که در جدول بالا مشاهده می کنین، رتبه و کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد حقوق 1400 - 1401 گفته شده است. این اطلاعات برگرفته شده از کارنامه های واقعی داوطلبان کارشناسی ارشد حقوق هستند.
با توجه به زیر گروه های قبولی و معدل موثر درج شده در کارنامه های قبولی که داده شده است اگر سوالی برایتان مطرح گردیده می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو از طریق سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی ارتباط براقرار کنید و کلیه سوالات خود را بپرسید یا همچنین کل مراحل انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به کارشناسان تحصیلیکو بسپارید تا شما را در این مرحله مهم همراهی نمایند.


در ادامه بخوانید: نرم افزار انتخاب رشته مجازی کارشناسی ارشدسوالات متداول


1- ✔️ داوطلبای مجاز به انتخاب رشته ارشد حقوق می تونن همه گرایش های این رشته رو انتخاب کنن؟

✔️ همونطور که در این مقاله گفتیم، این داوطلبا به شرط مجاز بودن در تمامی زیرگروه ها می تونن انتخاب های خود را از گرایش های مختلف انجام دهند.


2- ✔️ بررسی رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد حقوق تنها راه تخمین محل قبولیه؟

✔️ خیر، نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد تحصیلیکو هم برای تخمین رشته محل قبولی داوطلب مناسبه که لینک آن در متن مقاله قرار داده شده است. 


3- ✔️ مقایسه کارنامه قبولی آزمون کارشناسی ارشد حقوق با رتبه داوطلبای سال گذشته چه تاثیری در قبولی آن ها خواهد داشت؟

✔️ داوطلبای کنکور کارشناسی ارشد حقوق می تونن رتبه خود را با رتبه قبولی های سال گذشته مقایسه کرده و شانس قبولی خودشون رو تخمین بزنن.

منبع : رتبه و کارنامه قبولی ارشد حقوق