رتبه و کارنامه قبولی ارشد مهندسی عمران

متقاضیان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران برای کسب نتیجه دلخواهشون می تونن رتبه و محل قبولی پذیرفته شده های سال گذشته رو بررسی کنن و بر اساس آن برنامه ریزی لازم خودشون رو انجام بدن. کارنامه قبولی کنکور ارشد مهندسی عمران ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ در مرحله انتخاب رشته هم راهنمای خوبی برای اولویت بندی رشته محل های مورد نظر داوطلب است.
رشته مهندسی عمران جزو یکی از زیر مجموعه های گروه فنی و مهندسی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید. رشته عمران را می توان، علم طراحی ابنیه ­هایی مقاوم در برابر نیروهای وارده به آن بنا نامید، حال این بنا می­ تواند ساختمان، برج، پل، راه، پی و... باشد نکته قابل توجه این است که استفاده بهینه از مصالح موجود در منابع کشور اصل مهمی است که در طراحی باید مورد توجه قرار گیرد.


داوطلبایی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه مهندسی عمران هستند باید برای کسب نتیجه دلخواه خودشون در کارنامه کارشناسی ارشد و مشاهده رتبه قبولی در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد 1400 - 1401، یک برنامه ریزی دقیق و بی نقص داشته باشن، تا انتخاب رشته کارشناسی ارشد خودشون رو با آگاهی کامل انجام بدن. بررسی رتبه و کارنامه های قبولی داوطلبان کنکور سال گذشته به داوطلبان برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد کمک می کند.


با توجه به اطلاعاتی که در کارنامه اولیه کارشناسی ارشد وجود داره که شامل درصد دروس، رتبه های داوطلب در هر زیر گروه، معدل موثر و... می باشد، داوطلبا می تونن با مقایسه این اطلاعات با رتبه و درصد های خود، دقت بیشتری در مرحله انتخاب رشته داشته باشند. به همین دلیل ما در این خصوص چندین مقاله از رتبه و کارنامه های قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ در اختیار شما قرار دادیم.
رتبه و کارنامه محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

با توجه به اطلاعات به دست اومده در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران کلیه دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور، مجازی پیام نور، غیر انتفاعی و مجازی ویژه شاغلین و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو دارند. داوطلبا می تونن با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد در خصوص رشته محل های مختلف و دوره های ارائه شده آگاهی پیدا کنن.
در جدول زیر رتبه و کارنامه قبولی کنکور ارشد مهندسی عمران تعدادی از داوطلبای سال 1400 رو قرار دادیم که راهنمای خوبی برای چینش انتخاب های داوطلبا است.
رتبه در زیرگروه زیرگروه محل قبولی سهمیه

7695 1 مهندسی عمران *سازه /دانشگاه گیلان -رشت /پردیس خودگردان آزاد

2492 1 مهندسی عمران *راه وترابری /دانشگاه سمنان /روزانه آزاد

7623 1 مهندسی عمران *سازه /دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی /غیرانتفاعی آزاد

7874 1 مهندسی عمران *مهندسی ومدیریت ساخت /دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی /غیرانتفاعی آزاد

7623 1 مهندسی عمران *سازه /دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی /غیرانتفاعی آزاد

1474 1 مهندسی عمران *ژئوتکنیک /دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران /نوبت دوم آزاد

1029 1 مهندسی عمران *سازه /دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ -تهران /غیرانتفاعی ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

475 1 مهندسی عمران *سازه /دانشگاه گلستان -گرگان /روزانه ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

1131 1 مهندسی عمران *مهندسی ومدیریت ساخت /دانشگاه بوعلی سینا-همدان /نوبت دوم آزاد

8143 1 مهندسی عمران *ژئوتکنیک /دانشگاه شهیدباهنر-کرمان /پردیس خودگردان آزاد

250 1 مهندسی عمران *سازه /دانشگاه تهران /روزانه آزاد

837 1 مهندسی عمران *زلزله /دانشگاه مازندران -بابلسر/نوبت دوم ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

1982 1 مهندسی عمران *مهندسی محیطزیست /موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو-اصفهان /غیرانتفاعی آزاد

5566 1 مهندسی عمران *مهندسی ومدیریت ساخت /دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-ابیک /غیرانتفاعی آزاد

261 1 مهندسی عمران *زلزله /دانشگاه خوارزمی -تهران /نوبت دوم ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت)

3643 1 مهندسی عمران *ژئوتکنیک /دانشگاه صنعتی شاهرود/روزانه آزاد

1209 1 مهندسی عمران *ژئوتکنیک /دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین /روزانه آزاد

329 1 مهندسی عمران *حمل ونقل /دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران /پردیس خودگردان ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

7171 1 مهندسی عمران *سازه /موسسه غیرانتفاعی جهاددانشگاهی واحدرشت /غیرانتفاعی آزاد

7708 1 مهندسی عمران *ژئوتکنیک /دانشگاه شهیدباهنر-کرمان /پردیس خودگردان آزاد

6821 1 مهندسی عمران *ژئوتکنیک /دانشگاه قم /روزانه آزاد

1578 1 مهندسی عمران *مهندسی محیطزیست /دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران /پردیس خودگردان آزاد

783 1 مهندسی عمران *مهندسی ومدیریت ساخت /دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران /نوبت دوم آزاد

9080 1 مهندسی عمران *مهندسی ومدیریت ساخت /دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز-ابیک /غیرانتفاعی آزاد

102 1 مهندسی عمران *مهندسی محیطزیست /دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران /روزانه ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

672 1 مهندسی عمران *مهندسی ومدیریت ساخت /دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران /مجازی ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

265 1 مهندسی عمران *مهندسی سواحل -بنادروسازه های دریایی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران /روزانه ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

6945 1 مهندسی عمران *سازه /موسسه غیرانتفاعی بعثت -کرمان /غیرانتفاعی آزاد

1251 1 مهندسی عمران *سازه /دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ -تهران /غیرانتفاعی آزاد

662 1 مهندسی عمران *راه وترابری /دانشگاه شهیدباهنر-کرمان /روزانه آزاد

5452 1 مهندسی عمران *سازه /موسسه غیرانتفاعی خاوران -مشهد/غیرانتفاعی آزاد

2661 1 مهندسی عمران *سازه /دانشگاه صنعتی ارومیه /روزانه آزاد

4574 1 مهندسی عمران *زلزله /دانشگاه غیرانتفاعی علم وفرهنگ -تهران /غیرانتفاعی آزاد

28 1 مهندسی عمران *سازه /دانشگاه خوارزمی -تهران /روزانه ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت)

162 1 مهندسی عمران *راه وترابری /دانشگاه خوارزمی -تهران /روزانه ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

3266 1 مهندسی عمران *سازه /دانشگاه صنعتی اصفهان /پردیس خودگردان آزاد

1382 1 مهندسی عمران *سازه /دانشگاه شاهد-تهران /روزانه آزاد

1072 1 مهندسی عمران *حمل ونقل /دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین /روزانه آزاد

198 1 مهندسی عمران *حمل ونقل /دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران /پردیس خودگردان ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت)

6178 1 مهندسی عمران *سازه /دانشگاه گیلان -رشت /پردیس خودگردان آزاد

761 1 مهندسی عمران *مهندسی اب وسازه های هیدرولیکی /دانشگاه تربیت مدرس /روزانه آزادبرای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قبولی کارشناسی ارشد به داوطلبا پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه رتبه و کارنامه قبولی با آگاهی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد را مطالعه و انتخاب رشته خودشون رو انجام بدن.


بیشتر بخوانید: دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد
زیرگروه های کارشناسی ارشد مهندسی عمران ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد مهندسی عمران از 1 زیرگروه تشکیل شده و سازمان سنجش کد ضریب های کارشناسی ارشد مهندسی عمران را در دفترچه ثبت نام ارشد درج کرده. از این رو متقاضیانی که موفق به کسب وضعیت مجاز در کلیه گرایش ها شده اند می تونن نسبت به انتخاب رشته محل های هر 1 زیرگروه اقدام کنن، اما در نهایت در یک رشته محل پذیرفته میشن.
زیرگروه 1 : رشته مهندسی عمران گرایش های سازه، زلزله، ژئوتکنیک، راه و ترابری، مدیریت منابع آب، آب و سازه های هیدرولیکی، سواحل، بنادر و سازه های دریایی، حمل و نقل، مدیریت ساخت و محیط زیست، رشته ساختمان های هوشمند، رشته مهندسی خطوط راه آهن، رشته پدافند غیرعامل گرایش های سازه های دفاعی و طراحی و رشته مهندسی محیط زیست گرایش های آب و فاضلاب، آلودگی هوا، سواحل، منابع آب و مواد زائد
ضرایب دروس امتحانی در هر زیرگروه متفاوته و داوطلبا باید بر اساس ضریب هر درس به مطالعه منابع آن بپردازن. در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد نیز باید به رتبه اکتسابی در هر زیرگروه توجه کرد و مطابق آن چینش انتخاب های خود را انجام داد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 رشته محل های هر کد ضریب رو به تفکیک در اختیار داوطلبا قرار میده تا موقع اولویت بندی انتخابای خود دچار مشکل نشن.
بررسی درصد دروس و رتبه های اکتسابی در زیر گروه های مختلف به داوطلبان کمک می کنه، تا بتونن رتبه خودشون رو به طور تقریبی تخمین بزنند. نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد نیز که برای برخی رشته های پر طرفدار طراحی شده، این قابلیت رو در اختیار داوطلبان قرار میده تا بعد از بررسی دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد و وارد کردن دروس، درصد قبولی خود را ارزیابی کنن.


بیشتر بخوانید: تخمین رتبه کارشناسی ارشدمشاوره قبولی در کارشناسی ارشد مهندسی عمران ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

همون طور که در جدول بالا مشاهده می کنین، رتبه و کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد عمران 1400 - 1401 گفته شده است. این اطلاعات برگرفته شده از کارنامه های واقعی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی عمران هستند.
با توجه به زیر گروه های قبولی و معدل موثر درج شده در کارنامه های قبولی که داده شده است اگر سوالی برایتان مطرح گردیده می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو از طریق سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی ارتباط براقرار کنید و کلیه سوالات خود را بپرسید یا همچنین کل مراحل انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به کارشناسان تحصیلیکو بسپارید تا شما را در این مرحله مهم همراهی نمایند.


در ادامه بخوانید: نرم افزار انتخاب رشته مجازی کارشناسی ارشدسوالات متداول


1- ✔️ داوطلبای مجاز به انتخاب رشته ارشد مهندسی عمران می تونن همه گرایش های این رشته رو انتخاب کنن؟

✔️ همونطور که در این مقاله گفتیم، این داوطلبا به شرط مجاز بودن در تمامی زیرگروه ها می تونن انتخاب های خود را از گرایش های مختلف انجام دهند.


2- ✔️ بررسی رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد عمران تنها راه تخمین محل قبولیه؟

✔️ خیر، نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد تحصیلیکو هم برای تخمین رشته محل قبولی داوطلب مناسبه که لینک آن در متن مقاله قرار داده شده است. 


3- ✔️ مقایسه کارنامه قبولی آزمون کارشناسی ارشد مهندسی عمران با رتبه داوطلبای سال گذشته چه تاثیری در قبولی آن ها خواهد داشت؟

✔️ داوطلبای کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران می تونن رتبه خود را با رتبه قبولی های سال گذشته مقایسه کرده و شانس قبولی خودشون رو تخمین بزنن.

منبع : رتبه و کارنامه قبولی ارشد مهندسی عمران