رتبه و کارنامه قبولی ارشد MBA مدیریت کسب و کار

متقاضیان شرکت در کنکور کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار برای کسب نتیجه دلخواهشون می تونن رتبه و محل قبولی پذیرفته شده های سال گذشته رو بررسی کنن و بر اساس آن برنامه ریزی لازم خودشون رو انجام بدن. کارنامه قبولی کنکور ارشد مدیریت کسب و کار ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ در مرحله انتخاب رشته هم راهنمای خوبی برای اولویت بندی رشته محل های مورد نظر داوطلب است.
رشته MBA مدیریت کسب و کار جزو یکی از زیر مجموعه های علوم انسانی می باشد که هر سال از طریق کنکور کارشناسی ارشد پذیرش دانشجو می نماید. کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار یا همان MBA با هدف تربیت مدیران کارآمد طراحی شده و تقریبا کاربردی‌ تر از رشته مدیریت می‌ باشد. دوره کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (Master of Business Administration) به اختصار تحت عنوان مدیریت MBA نام برده می‌ شود.


داوطلبایی که علاقه مند به رشته گرایش های مجموعه مدیریت کسب و کار هستند باید برای کسب نتیجه دلخواه خودشون در کارنامه کارشناسی ارشد و مشاهده رتبه قبولی در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد 1400 - 1401، یک برنامه ریزی دقیق و بی نقص داشته باشن، تا انتخاب رشته کارشناسی ارشد خودشون رو با آگاهی کامل انجام بدن. بررسی رتبه و کارنامه های قبولی داوطلبان کنکور سال گذشته به داوطلبان برای انتخاب رشته کارشناسی ارشد کمک می کند.


با توجه به اطلاعاتی که در کارنامه اولیه کارشناسی ارشد وجود داره که شامل درصد دروس، رتبه های داوطلب در هر زیر گروه، معدل موثر و... می باشد، داوطلبا می تونن با مقایسه این اطلاعات با رتبه و درصد های خود، دقت بیشتری در مرحله انتخاب رشته داشته باشند. به همین دلیل ما در این خصوص چندین مقاله از رتبه و کارنامه های قبولی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱ در اختیار شما قرار دادیم.
رتبه و کارنامه محل قبولی کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

با توجه به اطلاعات به دست اومده در مقطع کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار کلیه دوره های روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مجازی، پردیس خودگردان، پیام نور، مجازی پیام نور، غیر انتفاعی و مجازی ویژه شاغلین و دانشگاه آزاد پذیرش دانشجو دارند. داوطلبا می تونن با مطالعه دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد در خصوص رشته محل های مختلف و دوره های ارائه شده آگاهی پیدا کنن.
در جدول زیر رتبه و کارنامه قبولی کنکور ارشد مدیریت کسب و کار تعدادی از داوطلبای سال 1400 رو قرار دادیم که راهنمای خوبی برای چینش انتخاب های داوطلبا است.
رتبه در زیرگروه زیرگروه محل قبولی سهمیه

261 1 مدیریت کسب وکار*بازاریابی /دانشگاه خوارزمی -تهران /مجازی ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

745 1 مدیریت کسب وکار*استراتژی /دانشگاه خوارزمی -تهران /مجازی ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

2070 1 مدیریت کسب وکار*بازاریابی /دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب /پیام نور آزاد

303 1 مدیریت کسب وکار*بازاریابی /دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران /نوبت دوم آزاد

2166 1 مدیریت کسب وکار*عملیات وزنجیره تامین /دانشگاه خوارزمی -تهران /مجازی آزاد

215 1 مدیریت کسب وکار*مالی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران /پردیس خودگردان آزاد

2056 1 مدیریت کسب وکار*رفتارسازمانی ومنابع انسانی /دانشگاه اصفهان /مجازی آزاد

531 1 مدیریت کسب وکار*عملیات وزنجیره تامین /دانشگاه اصفهان /مجازی آزاد

3973 1 مدیریت کسب وکار*بازاریابی /دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند/پیام نور آزاد

1702 1 مدیریت کسب وکار*رفتارسازمانی ومنابع انسانی /دانشگاه تبریز/پردیس خودگردان آزاد

5274 1 مدیریت کسب وکار*مالی /موسسه غیرانتفاعی عقیق -شاهین شهراصفهان /غیرانتفاعی آزاد

156 1 مدیریت کسب وکار*بازاریابی /دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران /مجازی ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت)

23 1 مدیریت کسب وکار*مالی /دانشگاه خوارزمی -تهران /روزانه ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

63 1 مدیریت کسب وکار*بازاریابی /دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین /روزانه ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

926 1 مدیریت کسب وکار*بازاریابی /دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران /مجازی آزاد

5222 1 مدیریت کسب وکار*رفتارسازمانی ومنابع انسانی /دانشگاه پیام نوراستان تهران -مرکزدماوند/پیام نور آزاد

1102 1 مدیریت کسب وکار-استراتژی -واحدعلوم وتحقیقات آزاد

636 1 مدیریت کسب وکار*فناوری /دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران /پردیس خودگردان آزاد

1378 1 مدیریت کسب وکار*بازاریابی /دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران /مجازی آزاد

5119 1 مدیریت کسب وکار*انرژی /دانشگاه پیام نوراستان البرز-مرکزکرج /پیام نور آزاد

75 1 مدیریت کسب وکار*عملیات وزنجیره تامین /دانشگاه صنعتی مالک اشتر/نوبت دوم ایثارگر (۲۵درصد ظرفیت)

437 1 مدیریت کسب وکار*استراتژی /دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران /مجازی ایثارگر (۵درصد ظرفیت)

2897 1 مدیریت کسب وکار*مالی /دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب /پیام نور-مجازی آزاد

5381 1 مدیریت کسب وکار*استراتژی /موسسه غیرانتفاعی روزبهان -ساری /غیرانتفاعی آزاد

1732 1 مدیریت کسب وکار*عملیات وزنجیره تامین /دانشگاه خوارزمی -تهران /مجازی آزاد

431 1 مدیریت کسب وکار*مالی /دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران /پردیس خودگردان آزاد

874 2 مدیریت امورشهری /دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران غرب /پیام نور آزاد

1625 2 مدیریت امورشهری /دانشگاه تهران /مجازی آزاد

289 2 مدیریت امورشهری /دانشگاه تهران /مجازی آزادبرای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قبولی کارشناسی ارشد به داوطلبا پیشنهاد می کنیم بعد از مطالعه رتبه و کارنامه قبولی با آگاهی دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد را مطالعه و انتخاب رشته خودشون رو انجام بدن.


بیشتر بخوانید: دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد
زیرگروه های کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار از 2 زیرگروه تشکیل شده و سازمان سنجش کد ضریب های کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار را در دفترچه ثبت نام ارشد درج کرده. از این رو متقاضیانی که موفق به کسب وضعیت مجاز در کلیه گرایش ها شده اند می تونن نسبت به انتخاب رشته محل های هر 2 زیرگروه اقدام کنن، اما در نهایت در یک رشته محل پذیرفته میشن.
زیرگروه 1 : رشته مدیریت کسب و کار گرایش های استراتژی، بازاریابی، رفتار سازمانی و منابع انسانی، سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات، عملیات و زنجیره تامین، فناوری، مالی و انرژی
زیرگروه 2 : رشته مدیریت امور شهری
ضرایب دروس امتحانی در هر زیرگروه متفاوته و داوطلبا باید بر اساس ضریب هر درس به مطالعه منابع آن بپردازن. در زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد نیز باید به رتبه اکتسابی در هر زیرگروه توجه کرد و مطابق آن چینش انتخاب های خود را انجام داد. دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1401 رشته محل های هر کد ضریب رو به تفکیک در اختیار داوطلبا قرار میده تا موقع اولویت بندی انتخابای خود دچار مشکل نشن.
بررسی درصد دروس و رتبه های اکتسابی در زیر گروه های مختلف به داوطلبان کمک می کنه، تا بتونن رتبه خودشون رو به طور تقریبی تخمین بزنند. نرم افزار تخمین رتبه کارشناسی ارشد نیز که برای برخی رشته های پر طرفدار طراحی شده، این قابلیت رو در اختیار داوطلبان قرار میده تا بعد از بررسی دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد و وارد کردن دروس، درصد قبولی خود را ارزیابی کنن.


بیشتر بخوانید: تخمین رتبه کارشناسی ارشدمشاوره قبولی در کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار ۱۴۰۰ - ۱۴۰۱

همون طور که در جدول بالا مشاهده می کنین، رتبه و کارنامه های قبولی کنکور کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار 1400 - 1401 گفته شده است. این اطلاعات برگرفته شده از کارنامه های واقعی داوطلبان کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار هستند.
با توجه به زیر گروه های قبولی و معدل موثر درج شده در کارنامه های قبولی که داده شده است اگر سوالی برایتان مطرح گردیده می توانید با مشاوران مرکز مشاوره تحصیلی تحصیلیکو از طریق سامانه مشاوره تحصیلی تلفنی ارتباط براقرار کنید و کلیه سوالات خود را بپرسید یا همچنین کل مراحل انتخاب رشته کارشناسی ارشد خود را به کارشناسان تحصیلیکو بسپارید تا شما را در این مرحله مهم همراهی نمایند.


در ادامه بخوانید: نرم افزار انتخاب رشته مجازی کارشناسی ارشدسوالات متداول


1- ✔️ داوطلبای مجاز به انتخاب رشته ارشد MBA مدیریت کسب و کار می تونن همه گرایش های این رشته رو انتخاب کنن؟

✔️ همونطور که در این مقاله گفتیم، این داوطلبا به شرط مجاز بودن در تمامی زیرگروه ها می تونن انتخاب های خود را از گرایش های مختلف انجام دهند.


2- ✔️ بررسی رتبه و کارنامه قبولی کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار تنها راه تخمین محل قبولیه؟

✔️ خیر، نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد تحصیلیکو هم برای تخمین رشته محل قبولی داوطلب مناسبه که لینک آن در متن مقاله قرار داده شده است. 


3- ✔️ مقایسه کارنامه قبولی آزمون کارشناسی ارشد MBA مدیریت کسب و کار با رتبه داوطلبای سال گذشته چه تاثیری در قبولی آن ها خواهد داشت؟

✔️ داوطلبای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار می تونن رتبه خود را با رتبه قبولی های سال گذشته مقایسه کرده و شانس قبولی خودشون رو تخمین بزنن.

منبع : رتبه و کارنامه قبولی ارشد MBA مدیریت کسب و کار