حکم شرعی تاتو از نظر مراجع عظام

حکم شرعی تاتو از نظر مراجع عظام به شرح زیر است:

حکم شرعی تاتو از نظر آیة الله خامنه ای (دام ظله):

سوال: حکم حضرتعالی درباره تاتو کردن ابرو برای زنان چیست؟

مانع ندارد، و اگر در نظر عرف زینت محسوب می‌شود باید از نامحرم بپوشانند.

به طور کلی حکم خالکوبی براساس فتوای آیة الله خامنه ای مدظله العالی چنین است:

((خالکوبی حرام نیست و اثری که از آن در زیر پوست می گذارد مانع از رسیدن آب نیست و وضو و غسل با آن صحیح است)).

حکم شرعی تاتو از نظر آیة الله مکارم شیرازی (مدظله):

سوال ۱: خالکوبی چه حکمی دارد و آیا برای غسل و وضو مشکلی ایجاد می کند؟

هرگاه ضرر خاصّی برای بدن نداشته باشد، عکس های موجب فساد اخلاق در آن نباشد جایز است. و در هرحال برای وضو و غسل مشکلی ایجاد نمی کند.

سوال ۲: آیا خالکوبی در اسلام حرام است؟ چرا؟

حرام نیست. مگر اینکه عکس های مستهجن باشد و یا اسامی مقدس که در حال عدم وضو یا جنابت مایه اشکال شود.

حکم شرعی تاتو از نظر آیة الله سیستانی (دام ظله):

سۆال ۱: کاشتن ابرو برای زنان اشکال دارد یا خیر؟

کاشتن ابرو به جهت وضو و غسل اشکال دارد ولی خالکوبی کردن آن مانعی ندارد … .

سۆال ۲: آیا داشتن خالکوبی بر روی بازو برای گرفتن وضو ایجاد اشکال می کند؟ چنانچه جواب مثبت است لطفا راهنمایی بفرمائید چه باید کرد؟

ایجاد اشکال نمی کند.

سۆال ۳: آیا خانم هایی که دارای تاتو بر روی ابروهای خود می باشند می توانند به حج بروند؟

اشکال ندارد و به حج ضرری نمی رساند.

سۆال ۴: تاتو کردن ابروها چه حکمی دارد ؟

مانعی ندارد ولی اگر زینت شمرده شود باید زنان از نامحرم آن را بپوشانند.

سۆال ۵: تاتو کردن ابروها و لب ها چه حکمی دارد؟

اشکال ندارد ولی زن ها باید آن را چنانچه عرفا زینت حساب شود از نامحرم بپوشانند.

منبع : حکم شرعی تاتو از نظر مراجع عظام