استفاده از بوتیل گلیکول در رنگ ضرر دارد؟

2-بوتوکسی اتانول یک ترکیب آلی با فرمول شیمیایی BuOC2H4OH است (Bu = CH3CH2CH2CH2). این مایع بی رنگ ، از آنجا که از خانواده استرهای گلیکول ناشی می شود ، بوی شیرین و مانند اتر دارد و یک بوتر اتر از اتیلن گلیکول است. به عنوان یک حلال نسبتاً غیر فرار و ارزان قیمت ، به دلیل خواصی که به عنوان سورفاکتانت دارد ، در بسیاری از محصولات خانگی و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد. این یک تحریک کننده تنفسی شناخته شده است و می تواند کاملاً سمی باشد اما مطالعات حیوانی جهش زایی آن را پیدا نکردند و هیچ مطالعه ای نشان نمی دهد که این ماده سرطان زای انسانی است.

در نتیجه همچنان از بوتیل گلیکول در ساخت رنگ به منظور یک حلال پرکاربرد استفاده می شود.

منبع:

ویکیپدیا

بوتیل گلیکول شیمیایی تهران