اسید استئاریک اسیدی چرب!!

با خواندن جمله ی بالا انتظار دارید که این اسید حتما جز موا مضر است! هم اسید و هم چرب!!

با این حال اشتباه می کنید!

اسید های چرب مانند اسید اولئیک، اسید استئاریک و... نه تنها مضر نمی باشند بلکه برای سلامتی نیز مفید هستند

این ماده یکی از پرکاربردترین مواد مورد استفاده در صنعت آرایشی و بهداشتی است و می تواند برای پوست بسیار موثر شد.

اسید استئاریک با گرید رابر نیز در ساخت لاستیک استفاده میشود