تری اتیلن گلایکول در کدام صنایع کاربرد دارد؟

اتیلن گلیکول ها که انواع مختلفی دارند عموما به 3 دسته ی مونو، دی و تری تقسیم می شوند.

این مواد عموما از اتیلن اکساید حاصل می شوند و کاربرد های مختلفی در صنایع دارند.

از شناخته شده ترین موارد کاربردی این مواد می توان به استفاده در ضد یخ ها و رزین اشاره نمود.

ضد یخ ها عموما دو دسته هستند، بر پایه ی پروپیلن گلیکول و بر پایه ی اتیلن گلیکول

پروپیلن گلیکول برای ضد یخ هواپیما ها استفاده می شود زیرا سمیت کم تری دارد اما اتیلن گلیکول در محافظ بسته مانند اتومبیل ها استفاده می شود.

نمک هایی هم وجود دارند که خاصیت آنتی آیسینگ دارند و می توانند یخ زدگی آسفالت و بتن را به تاخیر بیاندازند. این نمک ها ، نمک های منیزیم کلرید و کلسیم کلرید هستند.

برای ضد یخ ها عموما از مونو اتیلن گلیکول استفاده می شود.

خاصیت دهیدارته نمودن گاز توسط اتیلن گلیکول ها موجب افزایش محبوبیت آن ها در صنعت نفت و گاز نیز شده است.

اتیلن گلیکول ها سمی هستند و استفاده از آن ها باید با احتیاط صورت پذیرد.

منبع:

تری اتیلن گلیکول بازرگانی شیمیایی تهران