خرید گوارگام از بازرگانی شیمیایی تهران

گوارگام و سایر تغلیظ کننده ها در محصولات غذایی کاربرد ویژه ای دارند.

این ماده که از نوعی لوبیا به دست می آید در کشور هایی مانند هند، مالزی، اندونزی و... تولید می شود.

گوارگام سبب افزایش غلظت محصول نهایی می شود. با بالاتر رفتن ویسکوزیته ، محصول نهایی به قوام دلخواه می رسد.

این ماده به دلیل آنکه از مواد طبیعی به دست می آید خطرات کمتری نیز برای سلامتی دارد.

برای خرید گوارگام با بازرگانی شیمیایی تهران در تماس باشید.