دی آمونیوم فسفات شیمیایی تهران

دی آمونیوم فسفات شیمیایی تهران

دی آمونیوم فسفات ترکیبی مهمم شامل فسفات و نیتروژن است

 این ماده به دلیل دارا بودن دو ماده ی اصلی مورد نیاز گیاهان به عنوان کود نیز شناخته می شود.

کود دی آمونیوم فسفات می تواند علائم کمبود نیتروژن و فسفر را در گیاه بر طرف سازد

در صنایع غذایی علاوه بر اینکه این ماده یک افزودنی مقوی می باشد می تواند در غذا های پخته شده مانند نان ها به مخمر ها کمک نماید.

منبع: دی آمونیوم فسفات