آفتابگیر تبلیغاتی

یکی از بهترین ابزارهای تبلیغاتی استفاده از هدایای تبلیغاتی می باشد که این هدایا بسیار متنوع هستند.بیشتر کسانی که در تبلیغات تلویزیونی ظاهر می شوند بازیگران هستند اما در تکنیک مصاحبه با مشتری مصاحبه با افراد غیرحرفه‌ای انجام می‌گیرد مثلاً یک مصاحبه گر و یا صدایی بر روی تصویر یک خانم خانه دار سوال های مربوط به محصول مورد نظر می‌کند که از تکنیک محاسبه با مشتری استفاده کرده است تبلیغ مربوط به کارخانه کاچیران را می توان نام برد محصول موردنظر چرخ خیاطی است و چون هدایای تبلیغاتی اغلب مواقع خانم‌ها با چرخ خیاطی سرکار دارند فردی که مصاحبه می‌کند خانمی را برای مصاحبه انتخاب می‌کند در این گذار سال‌ها مطرح می‌شود نظیر شما لباس‌هایتان را می‌دهید بیرون نیا می دوزید پس شما خیاط هستید و غیره و تبلیغ با پایان گزارش به اتمام می رسد.این صحبت در باره کالا یا مصرف آن خیال و رویا ایجاد می کند برای مثال شرکت رولون در اولین آگهی تبلیغاتی خود برای محصول جان چو که یک نوع عطر پا برهنه را نشان می دهد که در یک ساختمان انبار مانند قدیمی فرانسوی خارج می‌شود و پس از عبور از یک آفتابگیر تبلیغاتی و موضوع ادامه می یابد

منبع : آفتابگیر تبلیغاتی