چرا یخچال فریزر کار نمی کند؟

اگر پس از روشن شدن یخچال فریزر و اتصال آن به برق، دستگاه کار نمی کند، چند دلیل مهم می تواند داشته باشد که بررسی آنها مشکل را حل خواهد کرد. منظور از کار نکردن یخچال فریزر، عدم فعالیت موتور برای سرد شدن دمای درون دستگاه می باشد و نباید آن را با روشن نشدن یخچال اشتباه گرفت. چند علت اصلی کار نکردن یخچال فریزرها را در ادامه بررسی خواهیم کرد.

کار نکردن یخچال فریزر به علت خرابی در رله استارات

اگر از روشن بودن یخچال فریزر و اتصال دو شاخه آن به برق مطمئن هستید، لازم است قطعات داخلی دستگاه را بررسی کنید. یکی از اصلی ترین دلایل در کار نکردن یخچال فریزر، خرابی در رله استارت می باشد. این رله ها نقش کلید را بر عهده دارد. کمپرسور از دو سیم پیچ تشکیل شده یکی سیم پیچ استارت و یکی رانینگ که رله استارت در حالت ابتدا دوسیم پیچ را در مدار قرار میدهد ولی بعد گذشت کسری از ثانیه که کمپرسور یخچال به راه افتاد سیم پیچ استارت را از مدار خارج و سیم پیج رانینگ در مدار باقی می ماند و به کار خود ادامه می دهد.

در شرایطی می توان از خرابی رله مطمئن شد که فن یخچال فریزر کار کند اما کمپرسور خاموش باشد. در این شرایط صدایی شبیه به کلیک از پشت یخچال فریزر به گوش میرسد که نشان دهنده خرابی در رله می باشد. تعویض رله نیاز به تخصص در تعمیر یخچال فریزر دارد و نباید بدون دانش نسبت به این کار اقدام نمایید.

کار نکردن یخچال فریزر به دلیل خرابی ترموستات

از دیگر قطعات بسیار مهمی که خرابی در آن می تواند به کار نکردن یخچال فریزر منتهی شود، ترموستات می باشد. در شرایطی خرابی ترموستات می توان علت رخ دادن این مشکل باشد که فن نیز کار نکند. برای رفع این مشکل ابتدا ترموستات را را تست کنید و در صورت خرابی آن را تعمیر یا تعویض نمایید.

خرابی در برد الکتریکی یخچال فریزر

برد مانند مغز دستگاه عمل می کند و تمام فرمان ها را به سایر قطعات و بخش ها ارسال می کند. اگر به دلایل مختلف برد و مدارات و قطعات روی آن دچار اختلال شوند، فرمان ها به درستی به بخش های مختلف دستگاه انتقال داده نشده و موتور شروع به کار نمی کند. بررسی و تعمیر برد یخچال فریزر نیاز به دانش بالایی داشته و بدون مهارت در این زمینه نباید نسبت به تعمیر آن اقدام نمایید.