فوم توری انار | فوم توری بسته بندی (فوم زنبوری)

فوم توری انار | فوم توری بسته بندی (فوم زنبوری)

تولید کننده انواع فوم :

فوم توری ، فوم رولی ، فوم ورقه ای ، فوم لانه زنبوری و...

انواع فوم توری بسته بندی میوه ، سینی فومی میوه ، فوم بسته بندی سنگ ، فوم بسته بندی انار ، فوم بسته بندی شیشه