منظور از عیار گلاب چیست؟!

در تشخیص گلاب اصل یکی از مواردی که باید به آن توجه کنید عیار یا خلوص این عرق گیاهی خوشبو است. هرچه عیار گلاب بیشتر باشد، کیفیت بهتری نیز دارد!‌ اما به واقع عیار گلاب چیست؟!

عیار گلاب چیست؟!

در واقع عیار گلاب و عرقیات گیاهی به میزان مواد اولیه (بر حسب کیلو) استفاده شده برای تولید حدود 40 لیتر گلاب و عرقیات گیاهی طلاق می شود.

مثلا اگر برای خرید گلاب دو آتشه اقدام می‌کنید باید بدانید به گلابی گفته می شود که در مرحله اول 30 کیلو گل در دیگ گلابگیری ریخته و از آن حدود 40 لیتر گلاب برداشت شود. سپس این میزان گلاب را مجددا داخل دیگ ریخته و روی آن حدود 28 کیلو گل می ریزند (پس از ریختن گلاب داخل دیگ ، دیگ حدود 28 کیلو ظرفیت خالی دارد.) و از آن حدود 40 لیتر گلاب دو آتشه برداشت میکنند. این یعنی گلاب دو آتشه عیار 58. ا گلاب عیار 30 یعنی 30 کیلو داخل دیگ می ریزند و از آن فقط حدود 40 لیتر گلاب برداشت می کنند.