آیا همسایه آزاری مجازات دارد؟


با ازدیاد تعداد آپارتمان ها و برج های مسکونی، جنس معضلات شهرنشینی به مرور زمان تغییر کرده است. همچنین فرهنگ نسبتا جدید به نام فرهنگ آپارتمان نشینی به جامعه تزریق شده است که لازمه ی آن آموزش می باشد.

 یکی از رایج ترین مشکلات آپارتمان ها وجود همسایه ای است که موجبات سلب آسایش از سایر همسایگان می شود.
حال با توجه به اینکه امروزه بسیاری از اشخاص ساکن برج ها و ساختمان ها ممکن است با مسائلی از این دست روبرو شوند، مفید است که اطلاعاتی در خصوص همسایه آزاری مطرح گردد.
حد و مرز آزار و اذیت
زندگی آپارتمان نشینی علاوه بر اینکه نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد، گاه نیازمند بالا بردن آستانه صبر است. هرچند امروزه جامعه بیشتر به سمت فردگرایی هدایت شده است، اما تعامل و دوستی لازمه ی روابط است.
اولین راهکار برای مقابله با آزار و اذیت همسایه، مراجعه حضوری نزد وی و رفتار مسالمت آمیز است.
بسیاری از مشکلات همسایگان را می توان با صحبت و تذکر دوستانه حل کرد. همیشه جبهه گرفتن و اقدام قانونی قاطع بهترین راه حل نمی باشد.
لذا در خصوص مشکلات همسایگان ابتدا باید میزان رفتار غلط او را سنجید و سپس وارد عمل شد.
مثلا زمانی که یکی از همسایگان با صدای بلند صحبت می کند و موجب آزار شما می شود بهتر است ابتدا نزد وی رفته و مشکل خود را با وی مطرح نمایید.
گاه میزان اذیت و آزار آن همسایه باعث به خطر افتادن شما می شود مانند وقتی که همسایه شما به واسطه فروشنده مواد مخدر است و روابط پر خطر او، باعث سلب امنیت شما می شود.
با ازدیاد تعداد آپارتمان ها و برج های مسکونی، جنس معضلات شهرنشینی به مرور زمان تغییر کرده است. همچنین فرهنگ نسبتا جدید به نام فرهنگ آپارتمان نشینی به جامعه تزریق شده است که لازمه ی آن آموزش می باشد. یکی از رایج ترین مشکلات آپارتمان ها وجود همسایه ای است که موجبات سلب آسایش از سایر همسایگان می شود. حال با توجه به اینکه امروزه بسیاری از اشخاص ساکن برج ها و ساختمان ها ممکن است با مسائلی از این دست روبرو شوند، مفید است که اطلاعاتی در خصوص همسایه آزاری مطرح گردد. حد و مرز آزار و اذیت زندگی آپارتمان نشینی علاوه بر اینکه نیاز به آموزش و فرهنگ سازی دارد، گاه نیازمند بالا بردن آستانه صبر است. هرچند امروزه جامعه بیشتر به سمت فردگرایی هدایت شده است، اما تعامل و دوستی لازمه ی روابط است. اولین راهکار برای مقابله با آزار و اذیت همسایه، مراجعه حضوری نزد وی و رفتار مسالمت آمیز است. بسیاری از مشکلات همسایگان را می توان با صحبت و تذکر دوستانه حل کرد. همیشه جبهه گرفتن و اقدام قانونی قاطع بهترین راه حل نمی باشد. لذا در خصوص مشکلات همسایگان ابتدا باید میزان رفتار غلط او را سنجید و سپس وارد عمل شد. مثلا زمانی که یکی از همسایگان با صدای بلند صحبت می کند و موجب آزار شما می شود بهتر است ابتدا نزد وی رفته و مشکل خود را با وی مطرح نمایید. گاه میزان اذیت و آزار آن همسایه باعث به خطر افتادن شما می شود مانند وقتی که همسایه شما به واسطه فروشنده مواد مخدر است و روابط پر خطر او، باعث سلب امنیت شما می شود.