اوراق مشارکت چیست؟


به منظور مشارکت عموم در اجرای طرح های عمرانی انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کل کشور و طرحهای سود آور تولیدی ‌و ساختمانی و خدماتی، به دولت و شرکت های دولتی و شهرداری ها و موسسات و نهاد های عمومی غیردولتی و موسسات عام‌المنفعه و شرکت های ‌وابسته به دستگاه های مذکور و همچنین شرکت های سهامی عام و خاص و شرکت های تعاونی تولیدی اجازه داده می‌ شود.

طبق مقررات قسمتی ‌از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای مذکور شامل منابع مالی لازم برای تهیه مواد اولیه مورد نیاز واحد های تولیدی را از طریق انتشار و عرضه ‌عمومی اوراق مشارکت تامین نمایند.

همچنین تشخیص انتفاعی بودن طرح های عمرانی دولت با رعایت تعریف قانونی “‌طرح انتفاعی” به عهده هیاتی مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌ باشد.

این قبیل طرح ها در پیوست طرح‌ های عمرانی‌ لوایح بودجه سالانه کل کشور با علامت مشخص درج خواهد شد.