جرم رابطه ی نامشروع در فضای مجازی چیست و چه مجازاتی دارد؟


در قوانین ما اعم از امور حقوقی و کیفری بسیار شاهد این موضوع هستیم که در خصوص موضوع یا مساله ای قانون پاسخگو نیازها و مشکلات موجود در جامعه نمی باشد که اصطلاحا قانون در این موارد با خلا روبه رو می باشد.

یکی از اموری که متاسفانه علی رغم اینکه امروزه بسیار شایع می باشد ولی هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون جرائم رایانه ای در خصوص آن پیش بینی و مقرره ای صورت نگرفته است، بحث جرائم نامشروع در فضای مجازی می باشد.

پیش از ورود به بحث رابطه ی نامشروع در فضای مجازی، می بایست جرم رابطه ی نامشروع تشریح و مورد بررسی قرار بگیرد.

قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات در ماده ۶۳۷، جرم رابطه ی نامشروع را این چنین تعریف نموده است:

زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، (یعنی محرمیتی بین آنها نیست) مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (منظور بوسیدن) یا مضاجعه (منظور همبستر شدن) شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.

از این ماده این گونه برداشت می شود که اولا؛ جرم زنا از شمول جرم رابطه ی نامشروع خارج است و عنوان مجرمانه ی مستقلی را دارا می باشد.

ثانیا؛ همانطور که در متن ماده از الفاظ تقبیل و مضاجعه استفاده شده است، بیانگر این موضوع است که حتما می بایست یک عمل فیزیکی بین زن و مرد بدون علقه و رابطه ی زوجیت محقق شده باشد تا به بتوان عنوان مجرمانه ماده ۶۳۷ یعنی جرم رابطه ی نامشروع محقق شده باشد.