ریحانه جباری که بود و جرم و مجازات او چه بود؟


ریحانه جباری که بود و جرم و مجازات او چه بود؟

ریحانه جباری ملایری در تیر ماه ۱۳۸۶ در سن ۱۹ سالگی به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی ۴۷ ساله بازداشت شد. رسیدگی به این پرونده در ۱۶ تیرماه ۱۳۸۶ با کشف جسد مردی پزشک در خانه ای در میرعماد تهران آغاز شد.

کاراگاهان آگاهی با چک کردن گوشی مقتول به شماره تلفن ناشناس با هویت دختر ۱۹ ساله به نام ریحانه جباری مواجه می شوند و بلافاصله او را شناسایی و به عنوان مضنون دستگیر می کنند و در بازرسی از محل دستگیری یک چاقو و روسری خونی کشف می شود.

با انتقال ریحانه به پلیس آگاهی او به قتل اعتراف می کند.

نحوه ی قتل دکتر سربندی
در مورد اعترافات او اخبار زیادی هست ولی چیزی که مشخص و معلوم و قابل استناد است از این قرار است که دکتر سربندی، کارمند سابق وزارت اطلاعات بوده است. آشنایی او با مقتول در یک بستنی فروشی اتفاق افتاده است.

دکتر سربندی که همراه دوستش مهندس شیخی بوده گفتگوی ریحانه را می شنود و متوجه می شود که او در کار دکوراسیون داخلی است و او را برای طراحی دکوراسیون مطبش دعوت می کند.

بعد از قرار اول حدود یک ماه با هم به رستوران می رفتند، پیامک بازی می کردند. روز قتل نیز مقتول به شرکت محل کار ریحانه می رود و با رضایت کامل به منزل می روند.

در بین راه مهندس شیخی را سوار می کنند و کمی بعد پیاده می شود. در مسیر به خانه مقتول برای عمه اش از داروخانه خرید می کند همچنین تایید می شود که مقتول در مسیر وسیله جلوگیری خریداری کرده است.

زمانی که به منزل می رسند قتل اتفاق می افتد و طبق اعترافات ریحانه جباری درب ورودی قفل نبوده و همچنین او برای قتل چند روز قبل تر از روز قتل به سفارش مقتول برای محافظت از خودش در جامعه چاقو خریداری کرده و از کسی که از او چاقو خریده نیز سوال پرسیده شده و او نیز حرف های ریحانه را در خصوص خرید چاقو تایید می کند و در کیف خود نگهداری می کرده.

طبق شواهد و گفته بازپرس پرونده ضربه چاقو از پشت به مقتول وارد آمده و هنگام بازدید محل وقوع جرم سجاده وسط خانه باز بوده که نشان از آن است که مقتول در حال نماز خواندن و از پشت چاقو خورده است.
ریحانه جباری که بود و جرم و مجازات او چه بود؟ ریحانه جباری ملایری در تیر ماه ۱۳۸۶ در سن ۱۹ سالگی به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی ۴۷ ساله بازداشت شد. رسیدگی به این پرونده در ۱۶ تیرماه ۱۳۸۶ با کشف جسد مردی پزشک در خانه ای در میرعماد تهران آغاز شد. کاراگاهان آگاهی با چک کردن گوشی مقتول به شماره تلفن ناشناس با هویت دختر ۱۹ ساله به نام ریحانه جباری مواجه می شوند و بلافاصله او را شناسایی و به عنوان مضنون دستگیر می کنند و در بازرسی از محل دستگیری یک چاقو و روسری خونی کشف می شود. با انتقال ریحانه به پلیس آگاهی او به قتل اعتراف می کند. نحوه ی قتل دکتر سربندی در مورد اعترافات او اخبار زیادی هست ولی چیزی که مشخص و معلوم و قابل استناد است از این قرار است که دکتر سربندی، کارمند سابق وزارت اطلاعات بوده است. آشنایی او با مقتول در یک بستنی فروشی اتفاق افتاده است. دکتر سربندی که همراه دوستش مهندس شیخی بوده گفتگوی ریحانه را می شنود و متوجه می شود که او در کار دکوراسیون داخلی است و او را برای طراحی دکوراسیون مطبش دعوت می کند. بعد از قرار اول حدود یک ماه با هم به رستوران می رفتند، پیامک بازی می کردند. روز قتل نیز مقتول به شرکت محل کار ریحانه می رود و با رضایت کامل به منزل می روند. در بین راه مهندس شیخی را سوار می کنند و کمی بعد پیاده می شود. در مسیر به خانه مقتول برای عمه اش از داروخانه خرید می کند همچنین تایید می شود که مقتول در مسیر وسیله جلوگیری خریداری کرده است. زمانی که به منزل می رسند قتل اتفاق می افتد و طبق اعترافات ریحانه جباری درب ورودی قفل نبوده و همچنین او برای قتل چند روز قبل تر از روز قتل به سفارش مقتول برای محافظت از خودش در جامعه چاقو خریداری کرده و از کسی که از او چاقو خریده نیز سوال پرسیده شده و او نیز حرف های ریحانه را در خصوص خرید چاقو تایید می کند و در کیف خود نگهداری می کرده. طبق شواهد و گفته بازپرس پرونده ضربه چاقو از پشت به مقتول وارد آمده و هنگام بازدید محل وقوع جرم سجاده وسط خانه باز بوده که نشان از آن است که مقتول در حال نماز خواندن و از پشت چاقو خورده است.