شرایط، مراحل و چگونگی ثبت شرکت بازرگانی در ایران


قبل از آنکه بحث ثبت شرکت مطرح شود لازم است که شرکت تشکیل شود و تشکیل شرکت با ثبت شرکت امری جدا محسوب می شوند.

با این توضیح که شرکت با تشکیل شدن، موضوع فعالیت خود را انتخاب کند و از قبل هم بدیهی است که باید این شرکت در بکی از قالب های گفته شده در ماده ۲۰ قانون تجارت باشد.

شرکا یا موسسین باید مشخصات هر شرکت را بدانند. برای مثال باید بدانند ماهیت شرکت سهامی یا تضامنی چگونه است و بعد با وضعیت خود بسنجند.

برخی شرکت ها در آنها ریسک بسیاری وجود دارد و تمام اموال و دارایی شریک را درگیر می کند.

مثل شرکت تضامنی و نسبی و در این موارد افراد معمولا اگر قصد تشکیل چنین شرکتی را داشته باشند سعی دارند با افراد نزدیک و فامیل ک دوستان خود این کار را انجام دهند.

در هر حال لازم است که نوع شرکت انتخاب شود، برای مطالعه ماهیت و چگونگی شرکت های نام برده در همین سایت با این عنوان جستجو کنید “بررسی شرکت های تجاری به صورت خیلی دقیق”.

ثبت شرکت ممکن است توسط خود شخص انجام شود یا که این امر به وکیل این حوزه سپرده شود. برای ثبت شرکت با توجه به نوع شرکت انتخاب شده ممکن است شرایط متفاوتی را طلب کند.

مورد دیگری که باید به آن شاره کرد این است که قبل از ثبت شرکت باید موضوع آن تعیین شود.

برای مثال در چه حوزه ای فعالیت می کند زیرا تعیین موضوع برای این امر است که خارج از محدوده آن موضوع شرکت حق فعالیت ندارد و معمولا موضوع شرکت را به این دلیل گسترده و وسیع تعیین می کنند که موارد زیادی را در بر بگیرد.

پس از انتخاب موضوع همانطور که مفصل بیان کردیم باید نوع شرکت تعیین شود.

شرط دیگر این است که سرمایه و میزان آن باید تعیین شود.

این سرمایه از جهتی باعث می شود شرکت بتواند به عملیات تجاری بپردازد از طرف دیگر همین سرمایه است که تضمین دیون طلبکاران شرکت می تواند باشد چون با پرداخت سرمایه هر شریکی که سهم خود را به صورت نقد و یا غیر نقد می پردازد دیگر آن سرمایه از وی جدا شده و به شخص شرکت تعلق گرفته است.

در قانون تجارت حداقلی برای میزان سرمایه تعیین نشده اما در شرکت سهامی عام حداقل ۵ میلیون ریال و سهامی خاص حداقل ۱میلیون ریال تعیین شده است که به نظر نیاز به بروز رسانی دارد.

لازم است پس از انجام این امور نشانی مرکز اصلی و محل اقامت و شهر شرکت تعیین شود. پس از انجام این امور باید مدارکی هم‌ آماده شوند در که ادامه به آن خواهیم پرداخت.