شورای عالی انفورماتیک چیست؟ و بررسی وظایف این شورا


هدف اولیه تشکیل این شورا این بود که بتواند از طریق تنظیم سیاست های لازم به امور انفورماتیک کشور سر و سامان بدهد و از اتلاف منابع ملی جلوگیری کند.

هدف نهایی آن نیز استقرار یک نظام انفورماتیک سالم در کشور جهت حرکت به سوی خودکفایی کشور در این زمینه بود.

«شورای عالی فضای مجازی» در نخستین جلسه خود در تاریخ ۱۴ فروردین سال ۱۳۹۵ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی «شورا عالی انفورماتیک» را منحل اعلام کرد و کلیه وظایف راهبردی، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی آن در سطح ملی به «شورای عالی فضای مجازی» منتقل شد.

«سازمان فناوری اطلاعات ایران» اعلام کرد که برخی وظایف و مسئولیت‌های اجرایی «شورای عالی انفورماتیک کشور» از قبیل ثبت نرم افزارهای رایانه‌ای و صدور تاییدیه فنی برای نرم افزارها، کمیته حق اختراع، وظایف اجرایی موضوع مواد ۲۱ و ۲۲ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد پیرامون استفاده از نرم افزارهای اداری و مالی و صلاحیت نظارت بر نظام صنفی رایانه ای، به «سازمان فناوری اطلاعات ایران» که زیرنظر «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» می باشد، محول شد.