عیدی کارگران سال ١٤٠٠ و عیدی بازنشستگان


یکی از مزایای هر کارمند و کارگری که زیر نظر وزارت کار، مشغول به فعالیت است، دریافت عیدی یا همان پاداش سالیانه است.

عیدی به طور معمول در روزهای پایان سال و با نزدیک شدن به سال جدید و فصل بهار پرداخت می ‌شود. مقدار دقیق آن نیز برای هر قشری در ماه‌های دی و بهمن اعلام می شود.

بر اساس قوانین هر کارفرمایی در هر شرکتی باید عیدی را به کارگران و کارمندان خود پرداخت کند. مبلغ عیدی معمولا حداقل ۲ برابر پایه حقوق و حداکثر ۳ برابر پایه حقوق است. در ادامه این مطلب به بررسی مقدار عیدی کارگران و همچنین بازنشستگان در سال ۱۴۰۰ می پردازیم.

فرمول محاسبه عیدی همواره یکی است و درصورت دانستن این فرمول، تخمین عیدی برای هرکسی امکان پذیر است. این فرمول برای بسیاری از شرکت ها نیز یکی است و تا به امروز تغییر چندانی نداشته است. اما در برخی از مواقع شرکتی ممکن است مقدار عیدی را بنابر میل خود افزایش یا کاهش دهد.

برای محاسبه عیدی سال ۱۴۰۰ در قدم اول باید مقدار حداقل و حداکثر آن را درآورد.

بر اساس تصمیم و نظر شورای عالی کار، کلیه شرکت هایی که تحت نظر قانون وزارت کار مشغول به کار هستند، باید در ازای یک سال کار معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد و ۹۰ روز آخرین دستمزد عیدی به کارمندان خود واریز کنند.

این بیانیه شورای عالی کار بدین معنی است که مقدار پرداختی عیدی کارمندان نباید از ۶۰ روز دستمزد کمتر و از ۹۰ روز دستمزد بیشتر باشد.