چگونه از مخابرات شکایت کنیم؟


تلفن ثابت، آنتن دهی، خدمات پستی و سایر موارد مرتبط با ارتباطات که امروزه مردم بسیار بیش از پیش زندگی آن ها با آن گره خورده است.

لذا اخلال و خلل حتی جزئی ممکن است باعث آزردگی فرد و ایجاد مانع در انجام کارهایش شود.

در این زمینه اگر فردی از این موارد که در بالا گفتیم شکایتی داشته باشد می تواند با ورود به سامانه ۱۹۵ شکایت خود را ثبت کند.

برای مثال ممکن است اینترنت خانگی شما مشکل داشته باشد یا اینکه از هزینه های شرکتی که به شما خدمات اینترنت ارائه می دهد شاکی باشید یا اینکه از سرعت اینترنت گله مند باشید یا اینکه پیامک های مزاحم و تبلیغی باعث ایجاد مزاحمت برای شما شده باشد در این موارد و موارد دیگر می توانید اعتراض خود را در سامانه ۱۹۵ ثبت کند و به مشکل شما رسیدگی بشود.