چگونه و از کجا وکیل پایه یک دادگستری استخدام کنیم؟


برخی از مردم جامعه در تلاش اند برای حل مشکلاتشان تنها به خود اتکا کنند و با کسب اطلاعاتی هر چند جزئی، به جنگ مشکلاتشان می روند. اما این روش همیشه پاسخگوی نیاز های آن ها و راه حلی مناسب برای حل مسائل زندگی نیست.

برای رویارویی با برخی حوادث پیش آمده، همیشه لازم نیست خود دست به کار شویم بلکه بهتر است یک فرد مناسب را برای حل نموندن انتخاب نماییم.

در دعوای حقوقی و کیفری، عده ای از مردم با اطلاعاتی ناقص از قوانین خود را وارد پروسه ی دعاوی می کنند و در نصف راه با تشدید کردن و پیچیده تر نمودن اوضاع احساس درماندگی می کنند.

مسئله ای که مردم باید در رابطه با آن اطلاع داشته باشند، نحوه استخدام وکیل خوب است.

از همین رو، ابتدا باید با مشخصات یک وکیل مناسب و خوب آشنا شد:

دارا بود تخصص کافی.

تجربه و علم مناسب درباره ی موضوع پرونده.

عدم تعهد به اخذ نتیجه به نفع متهم (این کار تخلف محسوب می شود).

امین باشد.

موکل را از انتخاب مسیر بی راهه و خلاف باز دارد.