کودک همسری چیست و چه پیامد ها و عواقبی دارد؟


ارزش های سنتی و مذهبی در راستای حفظ آبرو و شرف خانوادگی در زمینه فرهنگی در راستای نظام پدرسالاری از عوامل مؤثر بر ازدواج کودکان در ایران محسوب می شود.

آسیب های اجتماعی خانواده ازجمله فقر، محرومیت از تحصیل، اعتیاد و مهاجرت در راستای کاهش بار اقتصادی و تأمین هزینه های ناشی از اعتیاد خانواده از دیگر عوامل ازدواج زودرس کودکان در ایران محسوب می شود.

فقر: مهم ترین عامل کودک همسری فقر است. خانواده ها معمولا برای ازدواج دخترشان پولی بابت مهریه و شیربها و . . . مطالبه می کنند؛ بنابراین، ازدواج دختر در سنین کودکی نه تنها از هزینه های خانوار شامل هزینه تغذیه، تحصیل و پوشاک کم می کند؛ بلکه سود و منفعت مادی و اقتصادی نیز برای خانواده فراهم می کند.

جلوگیری از فساد اخلاقی: یکی دیگر از دلایل کودک همسری فساد اخلاقی جامعه است. اگرچه بر اساس قانون، بارداری پس از ازدواج رخ می دهد، اما در مواردی بارداری پیش از ازدواج نیز دیده می شود. همین موضوع بخصوص در جوامعی که بارداری خارج از حریم ازدواج موجب شرمساری خانواده ها است، به پدیده کودک همسری تمایل نشان می دهند. این دیدگاه غلط نه تنها راه حل جلوگیری از فساد اخلاقی نیست بلکه خود به نوعی در حال حاضر مفسده بر انگیز شده است.

جلوگیری از ازدواج دیرهنگام جوانان: دیدگاه غلط دیگری که در برخی از خانواده ها وجود دارد، این است که ازدواج زود هنگام از ازدواج در سنین بالا جلوگیری می کند و به نوعی ازدواج در سن بالا را اشتباه می انگارند. اما این سستی فقط محدود به سن نیست و می تواند دلایل مختلفی ازجمله اوضاع اقتصادی، احساس محدود شدن با ازدواج و عواملی از این قبیل دخیل باشند که قابل تأمل است.

اعتیاد: در مناطق و محلات معضل خیز کشور، بسیاری از دختران کم سال، به دلیل تأمین هزینه‌های ناشی از اعتیاد خانواده مجبور به ازدواج شده‌اند.

مهاجرت: مهاجرت معمولاً به دلایل متفاوتی مانند جنگ، فقر، تمایل به شهرنشینی، بیکاری و…. اتفاق می‌افتد؛ که در بسیاری از موارد به دلایل فقر شدید اقتصادی، و آسیب های ناشی از حاشیه ‌نشینی، پدیده ازدواج کودکان در میان مهاجران مشاهده شده است.