حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اداری


حقوق شهروندی در نظام اداری مصوب شورای عالی اداری فصل اول: اصول و مبانی ماده 1- اصول و مبانی حقوق شهروندی در نظام اداری ناشی از منشور حقوق شهروندی عبارتند از: 1- اداره شایسته امور کشور بر اساس حاکمیت قانون، کارآمدی، پاسخگویی و شفافیت عدالت و انصاف مورد نیاز همه مسئولان و کارکنان دستگاه های اجرایی است. 2- رعایت قانون و انجام امور اداری مردم بر اساس اصل بی طرفی و پرهیز از هرگونه تعصب، منفعت طلبی و سوگیری شخصی صرف نظر از گرایش های سیاسی، قومیتی و خویشاوندی برای کلیه مسئولان و کارکنان دستگاه های اجرایی الزامی است. 3- امکان دسترسی آسان و بدون تبعیض شهروندان به مراجع ذیصلاح و بی طرف قضایی، اداری و نظارتی، به منظور اقامه دعوی آزادانه برای شهروندانی که تصمیمات مؤسسات اداری یا کارکنان را مغایر با قوانین و مقررات می دانند. 4- الزام به ابلاغ تصمیمات و اقدامات اداری کلیه مسئولین و کارکنان دستگاههای اجرایی که به نحوی بر حقوق و منافع مشروع شهروندان تأثیر می گذارد. 5- امکان دسترسی مستمر شهروندان به مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی برای پاسخگویی و ارائه راهنمایی های لازم در چارچوب وظایف محوله. 6- الزام به ارائه و انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه بندی شده مورد نیاز شهروندان توسط دستگاه های اجرایی. 7- امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات شخصی خود که توسط افراد و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود و اجتناب از ارائه اطلاعات خصوصی شهروندان به دیگران، بدون وجود قانون الزام آور یا رضایت خود فرد. 8- امکان استفاده بدون تبعیض شهروندان از مزیت های دولت الکترونیک و خدمات الکترونیکی، فرصت های آموزشی و توانمندسازی کاربران در سیستم اداری. 9- فراهم آوردن بستر قانونی برای بهره مندی شهروندان از فرصت های شغلی مناسب و حقوق و مزایای مساوی زن و مرد برای کار یکسان و پرهیز از رویکردها و روش های سلیقه ای، جناحی، تبعیض آمیز و ناقض حریم خصوصی در فرآیند جذب و گزینش. فصل دوم - مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری ماده 2 - مصادیق حقوق شهروندی در نظام اداری عبارتند از: 1- حق برخورداری از کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی 2- حق اعمال بی طرفانه قوانین و مقررات 3. - حق مصونیت از تبعیض در سیستم ها، فرآیندها و تصمیمات اداری 4- حق دسترسی آسان و سریع به خدمات اداری 5- حق حفظ و احترام به حریم خصوصی همه افراد 6- حق اطلاع رسانی به موقع درباره تصمیمات اداری و فرآیندها و دسترسی به اطلاعات مورد نیاز 7- حق اظهار نظر و ارائه پیشنهاد آزادانه در مورد تصمیمات و فرآیندهای اداری 8- حق مصونیت از عبارات سوء در قراردادها، معاملات و قراردادهای اداری 9- حق افراد ثروتمند به طور کامل و بهره مندی سریع از امتیازات ویژه قانونی 10- حق رسیدگی به موقع و عادلانه به شکایات و اعتراضات 11- دکل جبران خسارات ناشی از قصور یا تقصیر دستگاههای اجرایی و کارکنان آنها فصل سوم - مسئولیتهای کارکنان و دستگاههای اجرایی در خصوص حقوق شهروندی در نظام اداری ماده 3 - حق کرامت انسانی و رفتار محترمانه و اسلامی 1 - دستگاههای اجرایی در کلیه فعالیت های اطلاع رسانی، دعوت نامه ها، اطلاعیه ها و غیره. توصیه ها و هشدارها باید از ادبیات محترمانه و بدون قضاوت استفاده شود. 2- دستگاه های اجرایی موظفند محیط خدماتی، امکانات و امکانات و شرایط مناسبی را که حاکی از احترام به ارباب رجوع باشد، فراهم کنند. 3- در مبادی ورودی و خروجی دستگاه های اجرائی رعایت شأن و منزلت مراجعین الزامی است و در موارد خاص که بازرسی مراجعین ضروری است به جای بازرسی فیزیکی از وسایل و اقدامات بازرسی نامحسوس و الکترونیکی استفاده شود. تا حد امکان استفاده شود. 4- دستگاه های اجرایی موظفند در هنگام ورود به دستگاه با توجه به شرایط قانونی دلایل ممنوعیت حمل وسایلی مانند تلفن همراه و غیره را اطلاع داده و مکان امنی را برای سپردن دستگاه ها به مراجعین در نظر بگیرند به گونه ای که دسترسی نباید برای مشتریان مشکل ایجاد کند. کاهش سرعت یا هزینه ای از آنها دریافت کنید. 5- مدیران و کارکنان دستگاههای اجرایی در گفتار، رفتار و مکاتبات با ارباب رجوع ادب و نزاکت را رعایت کرده و از به کار بردن الفاظ و عباراتی که مرسوم توهین و بی احترامی می کند و یا نسبت دادن هرگونه اتهام و عنوان مجرمانه به آنان خودداری کنند. 6