طلاق توافقی زن و شوهر خارج از کشور


زن و شوهری که در خارج از کشور زندگی می کنند و تصمیم به انجام تشریفات طلاق در ایران و طبق قوانین ایران دارند و البته بر سر مسائل مالی و حقوق زوجه اختلافی ندارند، می توانند از امکان و فرمت طلاق استفاده کنند. طلاق توافقی و زیر نظر وکیل طلاق در ایران مراحل و تشریفات طلاق را در مدت کوتاهی طی کردند و به هدف رسیدند. نکته مهم در اینجا این است که اگرچه قوه قضاییه ایران طی سال های 1398 تا 1400 (1398-1398) تلاش می کند که با ایجاد مانع برای انجام طلاق توافقی، با مشکل مواجه شده و زمان آن را طولانی کند. اما زن و شوهری که در خارج از کشور زندگی می کنند، اگر هر دو وکالت وکلایی داشته باشند که با یکدیگر سازگاری داشته باشند و در انجام طلاق توافقی نیز تجربه و تخصص داشته باشند، طبیعتاً خیلی سریع و خیلی خوب به نتیجه می رسند. دفتر حقوقی قضات حامی همواره در انجام طلاق توافقی در سریع ترین زمان و با بهترین کیفیت و با هزینه مناسب پیشرو بوده است. در زیر یک نمونه آورده شده است. پرونده کامل طلاق توافقی که زن و شوهر در خارج از کشور سکونت دارند و به وکلای دفتر وکالت ما وکالت داده اند و طبیعتاً متذکر می شود که در مدت زمان بسیار کوتاهی به نتیجه مطلوب رسیده است. یادداشت شده - مورد دقت نظر واقع شده.

اطلاعاتی در مورد نکات مهم طلاق برای ایرانیان مقیم خارج از کشور

رتبه: رتبه بندی مقاله | تعداد بازدید: 383

وکالت طلاق

سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه

جزئیات مشتری

نام: سومیا نام خانوادگی: .......... نام پدر: یعقوب شماره شناسنامه: ........ تاریخ تولد: ...... محل صدور شناسنامه: تهران شماره ملی : .. ........ تلفن : ............ ساکن : ......................... .........

پرونده وکیل

مراجعه به هر یک از مراجع قضایی و دادگاه های عمومی و خانواده و حوزه های تابعه در هر نقطه از کشور جمهوری اسلامی ایران و در صورت لزوم نیروهای اداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه ادارات و ادارات مربوط. آن سازمان، دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق و سایر مراجع ذیصلاح در خصوص طلاق موکل از ازدواج آقای احمد ... فرزند: یعقوب دارنده شناسنامه شماره: ..... شماره شناسنامه ملی: ... ..... تاریخ تولد: 1359/ 29/04 محل تولد: تهران برای هر نوع طلاق اعم از رجعی یا رجعی طلاق با هر شرایط و شرایط و به هر نحو اعم از پرداخت مهریه، نفقه، نفقه، پرداخت مهریه با قبول همان مهریه با معادل کمتر از مهریه و قبل از مهریه و همچنین نفقه و سایر حقوق مالی و با هر شرایطی که در قبال درج شده باشد. اقدام و تعیین حضانت طفل/فرزندان صغیر شامل قبول یا رد ولایت، ملاقات و تعیین نفقه و همچنین معرفی و انتخاب داور، مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره با حق وکالت به دیگران و انتخاب. و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری با هر شرط و اختیاری که وکیل مذکور برای طلاق زن موک مقتضی بداند. ل تقدیم دادخواست و دفاع و اعتراض به رأی صادره و درخواست تجدیدنظر و در صورت لزوم اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر و اعاده دادرسی، استرداد دادخواست یا دادخواست و انجام امور وکالتی و حضور در دفترخانه رسمی طلاق. و اعدام صیغه طلاق شرعی و امضای کلیه اوراق و اسناد و دفاتر ثبت طلاق و درج واقعه طلاق در شناسنامه مددجو و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیار تام به نحوی که موکل مجبور به امضای مجدد نباشد. در هر یک از مراحل

محدودیت های قدرت

وکیل مارگوم حق تفویض به غیر را دارد و اختیار عزل و نصب وکلای منتخب را دارد و دارای اختیارات گفته شده و کامل می باشد. وکالت طلاق مرد

سفارت جمهوری اسلامی ایران - لاهه

جزئیات مشتری

نام: احمد نام خانوادگی: .......... نام پدر: یعقوب شماره شناسنامه: ........ تاریخ تولد: ...... محل صدور شناسنامه: تهران شماره ملی : .. ........ تلفن : ............ ساکن : ......................... .........

مشخصات وکیل

نام: سیروس نام خانوادگی: ......... نام پدر: یعقوب شماره شناسنامه: ....... تاریخ تولد: ........... شماره ملی: .... ........... ساکن: .....................

پرونده وکیل

به هر یک از مراجع قضایی و دادگاه های عمومی و خانواده و دادگاه های تابعه در هر نقطه از کشور جمهوری اسلامی ایران مراجعه کنید.

نیروهای اداری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه ادارات و اسناد مربوط به آن سازمان، دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق و سایر موسسات.

صالحا در خصوص طلاق خانم: سومیا ...... فرزند: ابراهیم دارنده شماره شناسنامه: ..... شماره شناسنامه ملی: ........ تاریخ تولد: 31 شهریور 1359 محل شناسنامه: تهران از شرط نکاح موکل به هر نوع طلاق اعم از رجعی یا اعلامی از نوع طلاق، طلاق با هر شرط و توافق و به هر نحو اعم از پرداخت مهریه، نفقه، نفقه، پرداخت. مهریه با قبول همان مهریه با معادل کمتر و با قبلی. از جهیزیه و همچنین نفقه و سایر حقوق مالی و با هر شرایط مندرج در قرارداد و تعیین حضانت طفل/ فرزندان اعم از قبول یا رد ولایت و ملاقات و تعیین نفقه و همچنین معرفی و انتخاب داور مراجعه به واحد مشاوره و شرکت در جلسات مشاوره. با حق توکیل به غیر و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری با هر شرط و اختیاری که وکیل مذکور مقتضی بداند به منظور طلاق زوجه موکل و تقدیم دادخواست و دفاع و اعتراض به رأی صادره. و تجدیدنظرخواهی و در صورت لزوم اعتراض به رأی دادگاه تجدیدنظر و درخواست میانجی گری و اعاده دادرسی، استرداد دادخواست یا دادخواست و انجام کار وکالت و حضور در هر یک از دفاتر رسمی طلاق و اجرای صیغه طلاق شرعی و غیره. بر. تصحیح کلیه اوراق و مدارک و دفاتر ثبت طلاق و درج واقعه طلاق در شناسنامه مددجو و انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با صلاحیت تام به نحوی که موکل نیازی به امضای مجدد نداشته باشد.