15 بهترین افزونه رایگان Adobe XD که طراحان وب سایت و توسعه دهندگان طراحی وب سایت باید در سال 2021 بدانند

به لطف رابط کاربری ساده و عملکردهای قدرتمند آن، تعداد فزاینده ای از طراحان طراحی وب سایت و توسعه دهندگان طراحی وب سایت Adobe XD را به جای Photoshop یا Sketch سنتی برای تکمیل برنامه یا طراحی وب سایت خود انتخاب می کنند.

با این حال، مانند یک شمشیر دو لبه، به دلیل سادگی، Adobe XD نیز تجسم دقیق ایده‌های خود یا حرکت هموار به مرحله طراحی وب سایت بعدی را برای طراحان وب سایت و توسعه ‌دهندگان طراحی وب سایت کمی سخت می‌کند. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان از Adobe XD با افزونه‌ها برای ساده‌ سازی فرآیند طراحی وب سایت و توسعه وب سایت خود استفاده می‌کنند.

با در نظر گرفتن این موضوع، در اینجا ما 15 مورد از بهترین پلاگین های رایگان Adobe XD را برای طراحان وب سایت و توسعه دهندگان طراحی وب سایت انتخاب کرده ایم تا روند کار طراحی وب سایت محصول خود را سرعت بخشند.

طراح رنگ - پالت های رنگی، سایه ها و ته رنگ ها را برای طرح خود ایجاد کنید

ادامه در لینک زیر:

https://webever.ir/bloginfo/15-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-Adobe-XD-%DA%A9%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2021-%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF