آنالیز زعفران صادراتی چه چیزی را نشان می دهد؟

یکی از بهترین راه ها برای بررسی اصل بودن زعفران صادراتی و همچنین تعیین عناصر موجود در آن برای کشف خواص درمانی، آنالیز زعفران صادراتی است. تاکنون آزمایشات زیادی بر روی این محصول انجام شده است و در تمامی آن ها نشان داده شده که باید برخی از مواد که به شرح زیر هستند، در زعفران وجود داشته باشند:

کروسین

یک ساختار شیمیایی ویژه است که در آنالیز زعفران صادراتی مشخص شد و دلیل اصلی رنگ دهی به زعفران است.

پیکروسین

این ترکیب شیمیایی به دلیل مولکول های سازنده ی خود دارای طعمی تلخ است و به نوعی، طعم ویژه زعفران را ایجاد می کند.

سافرانال

نوعی مولکول اترمانند است که وظیفه ی اصلی آن ایجاد عطر ویژه برای زعفران است.

لیکوپن

یک ماده کاروتنوئید است که بسیاری از خواص درمانی زعفران را ایجاد می کند و در آنالیز زعفران صادراتی، آن را به یک محصول بی نظیر تبدیل می کند.

بتاکاروتن

این ماده نیز یک کاروتنوئید است اما خواص درمانی متفاوتی دارد و عمده ی تمرکز آن روی تولید ویتامین آ است.

ز آگزانتین

از طریق برش اکسیداتیو تولید می شود و یک نقطه تمایز بین انواع زعفران به حساب می آید.