توجه به بسته بندی پسته صادراتی

به لحاظ بسته بندی دو شیوه برای صادرات پسته به عراق وجود دارد که یکی از آن ها از مزایای بیشتری برخوردار است. اولین شیوه صادرات پسته به صورت عمده است که در بسته بندی با مقدار بالا قرار گرفته و صادر می شود. این شیوه اصولا برای کشور هایی مناسب به شمار می آید که خودشان صنعت بسته بندی بسیار قوی داشته و می خواهند با برند های داخلی پسته صادراتی را در بازار به فروش برسانند. از معایب این شیوه صادرات پسته به عراق، می توان به ناشناس ماندن تولید کننده پسته صادراتی برای مصرف کننده اشاره کرد.

شیوه دوم برای صادرات پسته به عراق، ارسال در بسته بندی های آماده است. برای پسته صادراتی که به عراق ارسال می شود، این شیوه مناسب تر بوده زیرا عراق از صنعت بسته بندی قوی برخوردار نبوده و ترجیح تجار عراقی به دریافت پسته صادراتی با بسته بندی های آماده است. از طرف دیگر ارسال پسته صادراتی با بسته بندی های آماده، نام برند تجار ایرانی را حفظ می کند (روی بسته بندی پسته صادراتی نام برند، کشور صادر کننده، کشور وارد کننده، شرکت وارد کننده، تاریخ تولید و تاریخ انقضا را درج کنید).