جزئیات خرید عمده زعفران صادراتی

در نظر گرفتن سلایق تمام مشتریان امر بسیار دشواری است؛ چرا که هر فرد دارای سلایق و علایق متفاوتی هست. بررسی رفتار متقاضیان زعفران که در پژوهش های متعدد بازاریابی صورت گرفته، نشان داده اند که هنگام خرید، هریک به موارد خاصی توجه دارند. در این میان، توجه به بسته بندی زعفران صادراتی ۴٫۸ برابر بقیه موارد بوده است.

حقیقت اصلی که ما آن را در تجارت به خوبی می بینیم، این است که مردم عنوان و ظاهر یک محصول را خریداری می کنند و نه محتوا و کیفیت آن را. این موضوع زمینه ای باید باشد تا توجه تولیدکنندگان به نوع بسته بندی ها را افزایش دهد تا خرید زعفران آن ها چندین برابر شود. به طور کلی عواملی که بر روی تصمیم خرید فرد اثر می گذارد، عبارتند از:

  • برچسب اطلاعاتی روی ظروف بسته بندی زعفران صادراتی
  • دارا بودن نشان استاندارد
  • وزن دقیق بسته بندی
  • آگاهی از تکنولوژی و روش بسته بندی محصول
  • جنس و نوع بسته بندی
  • گنجایش ظرف بسته بندی و اثر آن در افزایش طول عمر مفید محصول
  • توضیح مختصری در مورد ویژگی های محصولی که خریداری می کنند باید برروی بسته بندی موجود باشد.