روند صادرات پسته در بازار های جهانی

روند صادرات پسته همچون بسیاری از محصولات دیگران با توجه به شرایط موجود تعیین می گردد. انتخاب مقصد اصلی برای صادرات پسته نقش مهمی در تعیین روند صادرات پسته دارد. به همین واسطه انتخاب مقاصد اروپایی یا آسیایی عموما در دستور کار صادرکنندگان قرار می گیرد.

بررسی استاندارد های تعیین شده در کشور مقصد یکی از الگوریتم مهم در تعیین روند صادرات پسته به شمار می رود. استاندارد هایی که می تواند مشخص کننده میزان صادرات و همینطور نحوه صادرات باشد.

برخی از کشور ها در حوزه واردات محصولات خوارکی از جمله پسته، سختگیری های خاصی را مدنظر قرار می دهند. این موضوع یکی از عوامل تشدید کننده سختی در مسیر و روند صادرات پسته به شمار می رود.

این در حالی است که برخی از کشور ها نیز با صادرات گسترده پسته مشکلی ندارند و بر همین اساس، شرایط صادرات در این کشور ها برای تولید کننده پسته صادراتی، شرایطی ایده آل به نظر می رسد.