سالانه چه مقدار پسته از ایران صادر می شود؟

حجم پسته تولیدی کشور با توجه به شرایط درخت‌های پسته در حدود 180 هزار تن است. در کنار 30 هزار تن مصرف داخلی حدود پنج هزار تن از پسته کشور از طریق مسافر از کشور خارج می‌شود که در نهایت از 170 هزار تا 180 هزار تن محصول تولیدی حدود 135 هزار تا 145 هزار تن به عنوان مازاد مصرف داخلی شناخته می‌شود که پیش‌بینی می‌شود تنها حدود 10 هزار تن پسته بدون نیاز داخلی و صادراتی در کشور وجود داشته باشد که این میزان کاملاً طبیعی و منطقی است. در حال حاضر صادرکنندگان پسته مشغول به فعالیت هستند و کار به صورت طبیعی در حال انجام است.


برای اطلاع از قیمت پسته صادراتی به سایت گروه بازرگانی ویمکس مراجعه نمایید.