شیوه برداشت و جداسازی گل های زعفران

زعفران صادراتی
زعفران صادراتی

تا به امروز، هیچ روش مکانیزه ای برای برداشت ایمن محصول گل زعفران ارائه نشده است. از آنجا که نخ ها بسیار ظریف هستند، باید تک تک آنها به آرامی و ملایمت با دست برداشته شوند. پس از جدا شدن از گل، به صورت تخصصی خشک می شوند تا رنگ قرمز طبیعی و طعم بی نظیر خود را حفظ کنند و از جذب رطوبت در هنگام بسته بندی در امان باشند.

گلها نیز کوچک هستند و بسیار نزدیک به زمین رشد می کنند، این حالت باعث می شود در حین برداشت، گل ها در معرض له شدگی و فشرده شدن قرار بگیرند. مسأله سالم ماندن محصول باید در بسته بندی زعفران صادراتی نیز رعایت شود.

برای کشت و پرورش گیاه زعفران، به شرایط خاص آب و هوایی مانند بارش باران، دما و خاک خوب با کودهای طبیعی احتیاج است تا گل ها به راحتی رشد کنند. به همین دلیل زعفران صادراتی ایرانی با بهترین کیفیت در جهان شناخته شده است؛ زیرا آب و هوای برخی از استان های کشور، زیستگاه طبیعی آن است و برای عملکرد بهینه بسیار مناسب است.