قیمت پسته صادراتی برای خرید عمده چقدر است؟

قیمت پسته صادراتی برای عرضه مستقیم در بازار های جهانی، بر اساس پارامتر های متعددی تعیین می گردد. حضور واسطه ها و شرایط رقابتی در بازار های صادرات تاثیر ویژه ای بر قیمت پسته صادراتی خواهد داشت.

این موضوع موجب شده تا با حذف تمامی واسطه ها به صورت دقیق بتوان شاهد افزایش میزان سودآوری و کاهش ریسک در خرید عمده پسته به منظور صادرات گسترده در بازار های اروپایی، آسیایی و حتی بخش گسترده ای از بازار های آمریکا بود.

با نگاهی به آمار های موجود، می توان گفت که تولیدکنندگان و بازیگران اصلی در حوزه تولید پسته درجه یک جهان، ایران و آمریکا، به عنوان سکان داران تعیین قیمت پسته به شمار می روند.

این در حالی است که خرید پسته صادراتی به شکل عمده از طریق تولیدکنندگان اصلی، با بازخورد هایی فوق العاده سودآور برای خریداران همراه خواهد بود. ایران به جهت بهره مندی از ظرفیت های ویژه از جمله خاک حاصلخیز و شرایط متنوع آب و هوایی، تولیدکننده انواع پسته درجه یک است.

خرید پسته صادراتی از طریق بازار های ایران به صورت مستقیم، جزء مهم ترین فرصت ها برای خریداران به منظور افزایش حاشیه سود در معاملات به شمار می رود.