پسته صادراتی خوب چه ویژگی هایی دارد؟

بهترین پسته صادراتی
بهترین پسته صادراتی

اگر قصد دارید در حوزه صادرات و خرید عمده پسته صادراتی فعالیت کنید، باید ویژگی های پسته صادراتی خوب را بشناسید و نوع نامرغوب را از مرغوب تشخیص دهید.

انواع پسته مرغوب به پسته هایی گفته می شود که فاقد بو و رنگ غیرطبیعی باشند. مزه و طعم پسته ها کاملاً دلپذیر و طبیعی است و عطر خاصی دارند. پوست پسته نباید دارای لکه زدگی یا ظاهری نامطلوب و شکستگی باشد.

مغز پسته که داخل پوسته قرار گرفته است از نظر ابعاد و اندازه باید با پوسته متناسب باشد. تمام این مسائل در بسته بندی پسته صادراتی منعکس می شود چرا که وقتی بسته بندی ها آماده شوند و وزن بسته های پسته استاندارد اندازه گیری می شود، اگر پسته ها نامرغوب باشد، ظاهر بسته بندی را در داخل جعبه، نامطلوب جلوه می دهد.