چالش اصلی در کیفیت عسل صادراتی چیست؟

قیمت عسل صادراتی
قیمت عسل صادراتی

بعضی از زنبورداران، با دو هدف اصلی، عسل یا خوراک ورودی کندو را با ساکارز مایع تغذیه می کنند؛ هدف اول از این کار این است که میزان تولید افزایش پیدا کند و هدف دوم این است که مواد مغذی از این روش برای زنبورها فرآهم شود. قطعاً عسلی که به این شیوه تولید می شود، در عطر، طعم و مزه (در مقایسه با عسل طبیعی) بسیار متفاوت خواهد بود.

از طرف دیگر، بسیاری از تولیدکنندگان عسل صادراتی نیز وجود دارند که به اخلاق کاری و حفظ کیفیت محصولات اعتقاد دارند؛ این افراد سعی می کنند تا حد ممکن کیفیت عسل ها را افزایش دهند و محصولات خود را با قیمت مناسب بفروشند تا بتوانند هزینه های تولید و هزینه های زندگی را نیز تأمین کنند. در حال حاضر، بهترین عسل صادراتی ایران را می توانید در بازارهای کشور عراق، کویت و … بیابید.

قیمت عسل صادراتی در کویت و قیمت عسل صادراتی در بازار عراق به هر دو عامل فوق بستگی دارد. چه بسا کیفیت عسل صادراتی، حرف اول را در موفقیت این محصول در میان سایر رقبا می زند. نه تنها عسل صادراتی ایران، بلکه عسل وارداتی از سایر کشورها نیز در بازارهای کویت و عراق یافت می شوند؛ بنابراین اگر تولید کنندگان ایرانی بخواهند محصولات خود را بیشتر بفروشند باید بتوانند استانداردهای کیفیت را برای عسل تأمین نمایند.