کدام نوع زعفران برای صادرات مناسب تر است؟

انواع مختلفی از زعفران در بازار موجود است که وجه تمایز هر یک از آن ها، مشخصات و ویژگی هایشان است. همه ی انواع زعفران وارد چرخه صادرات نمی شوند؛ به همین دلیل ما چند نوع زعفران صادراتی بیشتر نداریم:

زعفران ممتاز درجه یک رشته ای

این نوع زعفران، بهترین نوع زعفران است. مشخصات زعفران صادراتی ممتاز یک رشته ای را می توان بوی خوش، رنگ یونیک، نرمی، قیمت بالا، کیفیت بی همتا و … دانست.

زعفران ممتاز نگین

کاملا قرمز و قلم درشت بوده و اکثر رشته های آن سالم و بدون شکستگی است. نوع سرگل و نگین هر دو کاملا قرمز و خالص هستند و تفاوتشان در این است که بیشتر رشته های زعفران سرگل شکسته ولی اکثر رشته های زعفران نگین سالم است. برخی از مردم زعفران سالم را بیشتر می پسندند که این مورد به خوبی در میان مشخصات زعفران صادراتی نگین وجود دارد.

این دو نوع بیشتر سهم صادرات را به خود اختصاص می دهند؛ اما صادرکنندگانی هم وجود دارند که انواع دیگر را به کشورهای متقاضی ارسال می کنند.