معماری سنتی در گیلان و انواع آن


معماری سنتی در گیلان و انواع آن
معماری سنتی در گیلان و انواع آن

معماری سنتی در گیلان و انواع آن

در معماری بومی روستاهای گیلان که در کرانه‌های دریا ی خزر و دامنه‌های شمالی کوه‌های واقع شده‌اند، در راستای ارتقای معماری برپا و بومی دستورالعملهای پایین رعایت شده‌است:

طراحی پلان باز و مفصل با فرم کالبدی هندسی و طویل و باریک

طراحی شکل کلی ساختمان به صورت برون‌گرا

نبود زیرزمین و برپایی گربه روها

استفاده از کوران هوا و تهویه طبیعی

طراحی بام ساختمان به چهره شیبدار با شیب کمابیش تند به دلیل بارندگی بسیار در این مناطق

طراحی ایوان یا برده یگانه در گوشه ها-کناره ها ساختمان و ایوانک‌های پهن و راز پوشیده در گوشه ها-کناره ها اتاق‌ها و برپایی فضاهای پیشه و استراحت

کف طبقهٔ هم کف بالاتر از سطح زمین و ساخته شدن بناها بر روی بلندی مانند پایه‌های چوبی برای نگهداری ساختمان در مساوی رطوبت

استفاده از مصالح با دست کم گنجایش گرمایشی و در صورت استفاده از ساختمایه ها سنگین، تعیین ضخامت آن‌ها در حداقل میزان ممکن

استفاده از مصالح ساختمانی سبک با توجه به عدم اهمیت ذخیره گرمایشی مصالح به علت نوسان کم روزانه هوا و امکان تهویه و کوران مناسب

قرارگیری ساختمان با پروا به جهت وزش نسیم‌های دریا به قصد بیشینه استفاده از وزش باد در ایجاد تهویه طبیعی در داخل اتاق‌ها

قراردهی ساختمان‌ها به صورت غیر متمرکز و پراکنده در گردآور به قصد کاربرد هر چه اغلب از جریان هوا

شهر گیلان دارای ۱۶ اقلیم متفاوت است که اینها باعث تنوع بسیار در ساختماهای مناطق گوناگون این اقلیم شده‌است.

علاوه بر اینها در بعضی از نواحی گیلان وجود گسل ها نیز منجر به زمین لرزه‌های شدید شده و تمهیداتی برای مقابله با زلزله در ساخت دیوارها و پی‌ها نیز در نظر گرفته شده‌است.

منبع