انواع دعاوی کیفری چیست؟

دعاوی کیفری

بنا به تعریف بهترین وکیل کیفری اصفهان دعاوی کیفری زیر مجموعه ی حقوق جزا هستند که مجازات ها و قوانین جزایی را در بر می گیرند. جهت آشنایی با دعاوی کیفری و وظایف وکیل کیفری در اصفهان بهتر است حقوق جزا را بهتر بشناسیم. حقوق جزا بخشی از حقوق عمومی است. این بخش از حقوق عمومی با تعریف اقدامات مجرمانه و تعیین مجازات برای بزه کاران، سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. در صورت ارتکاب جرم، میزان مسئولیت مرتکب و نحوه تعقیب و تعیین مجازات او را مشخص می شود. در نهایت حقوق جزا در راستای تهیه نمودن وسایل اصلاح و تربیت مجرمین می کوشد. نحوه ی طرح شکایت کیفری به این صورت است که ، در دادسرا مطرح شده و خطاب به دادستان نوشته می شود. شکواییه ی مورد نظر باید خطاب به دادستان نوشته شده و در این شکواییه نام ، مشخصات و آدرس کسی را که از او شکایت دارید ، ذکر نمایید. فرم خاصی برای نوشتن شکوائیه ی کیفری مطرح نشده است، اما بهتر است شکایت نامه به صورت منظم و مرتب بوده و از نظر خوانایی و جمله بندی به درستی نوشته شود.

علاوه بر این موارد، سوالات و ابهامات مختلفی در مورد دعاوی کیفری مطرح است که در این مقاله به برخی از آن ها پاسخ می دهیم. دعاوی کیفری شامل کدام دعاوی هستند؟ تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی در چیست؟ آیا حضور وکیل دعاوی کیفری در موفقیت پرونده موثر است؟ بهترین وکیل کیفری در اصفهان کیست؟

انواع دعاوی کیفری چیست؟

دعاوی کیفری انواع مختلفی دارند و به طور کلی دعاوی هستند که در صلاحیت رسیدگی دادسرا و محکمه جزایی می باشند. دعاوی کیفری در چند دسته ی کلی شامل ؛ جرائم مالی ، جزائم علیه اشخاص ، جرائم امنیتی ، جزائم خانوادگی مطرح می شوند. در این بخش به ذکر برخی از زیر مجموعه های هر یک از انواع دعاوی کیفری از زبان وکیل کیفری اصفهان می پردازیم.

جرایم مالی : سرقت ، کلاهبرداری ، خیانت در امانت ، تخریب، صدور چک بلامحل و سایر جرایم مالی

جرایم شخصی : قتل ، تجاوز به عنف و سایر جرایم علیه تمامیت جسمانی و حیثیت اشخاص

جرایم امنیتی : جعل ، محاربه ، جاسوسی و …

جرایم خانوادگی : ترک انفاق ، عدم ثبت نکاح و سایر جرایم مرتبط

تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی چیست؟

شاید بارها اصطلاح دعاوی حقوقی و کیفری را شنیده یا در هنگام مراجعه به دادگستری با پرونده های مختلف حقوقی و کیفری روبه رو شده باشید. حتما به این فکر کرده اید که تفاوت دعاوی کیفری و حقوقی که روی تابلوی شعب دادگاه ها می بینید چیست؟ حتی روی برگ های ابلاغیه که از سوی مراجع قضایی صادر می شود با اصطلاحات کیفری و حقوقی مواجه شده اید. شاید بسیاری معنی صحیح و کامل این اصطلاحات را نمی دانند و همین امر گاهی موجب سردرگمی ایشان می گردد.

به زبان بهترین وکیل کیفری اصفهان می توان این گونه بیان کرد که ، در دعاوی حقوقی یا مدنی، بحث در مورد روابط اقتصادی و اجتماعی است و سخنی از وقوع جرم نیست. در دعاوی حقوقی فردی که خود را برحق می داند به دادگاه مراجعه کرده و جهت احقاق حق خود درخواست می نماید.

در مقابل دعوای کیفری در پی انجام یک جرم مطرح می گردند. کسی که به مراجع قضائی مراجعه می کند، مدعی می شود که از وقوع جرم متضرر شده و خواهان این است که مجرم به حکم قانون مجازات شود. در ماده ی دو قانون مجازات اسلامی می خوانیم. « هر رفتاری اعم از ؛ فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می شود.»

منبع :

hamedamiri.com/بهترین-وکیل-کیفری-در-اصفهان/