چگونه کودکان را برای زندگی کردن آماده کنیم؟

قصه های کودکانه یک دریچه بسیار جذاب به روی دنیا های جدید برای کودکان هستند. کودکان در ابتدای راه زندگی و کشف این جهان پر از رمز و راز هستند و میل به دانستن است که کودک را وادار به کنجکاوی میکند. قصه ها در سن کودکی به علت این کنجکاوی بی سابقه بسیار برای کودکان مفید هستند و هم از نظر ذهنی هم از نظر رفتاری و روانی به رشد بهتر کودک کمک میکنند. خصوصا زمانی که قصه ها متنوع باشند.

تصور کنید در کودکی در یک بازی گروهی شرکت کرده و با یک اشتباه شما تیمی که در آن بازی میکردید شکست خورده باشد. و علاوه بر آن به علت این اشتباه از سمت همسالان خود و سایر اعضای تیم نیز تحت فشار قرار گرفته باشید. در این حالت اگر شما قبلا در خصوص مفهوم شکست و لزوم آن برای پیشرفت آموزش دیده باشید رفتاری متفاوت از زمانی خواهید داشت که شما تنها با قهرمانانی مواجه شدید که هیچگاه شسکت نمیخورند. و تاثیری که این اتفاق در اعتماد به نفس و ادامه رابطه شما با همسالان خواهید گذاشت نیز متفاوت خواهد بود.

این موضوع آموزش های قبلی در تمامی موقعیت هایی که کودکان با آن مواجه میشوند مثل: برخورد با یک قلدر در مدرسه یا پیدا کردن استعداد شخصی، بسیار در واکنش مناسب درونی و بیرونی او موثر خواهد بود. و تمام این ها بر میزان موفقیت در مقابله با چالش های زندگی در آینده تاثیر مثبت خواهد داشت.

این اموزشها میتواند از سمت والدین انتقال یابد اما راه بهتر آن بجای انتقال توسط جملات خبری و امری، انتقال این مفاهیم به وسیله قصه هاست، قصه ها وقتی متناسب با سن کودک و توسط کارشناسانی که با این حوزه آشنایی دارند نوشته شده باشند. بسیار تاثیر عمیق تری بر کودک دارند. کودکان به دلیل تخیل فوق العاده ای که دارند با شنیدن قصه ها شروع به تصویر سازی قصه ها در ذهن خود میکنند و موقعیت ها و چهره شخصیت های قصه را تصور میکنند، حتی در نیمه قصه برای خود آن را پایان بندی میکنند و حدس میزنند و این یکی از فوق العاده ترین تاثیرات قصه بر کودک است. به همین دلیل است که تاثیر قصه های صوتی از انیمشین ها بر رشد خلاقیت و قوه تخیل کودک بیشتر است.

برای دسترسی به قصه صوتی کودکانه متنوع میتوانید به سایت وولک سر بزنید و از بیش از 500 قصه صوتی اختصاصی این سایت لذت ببرید.

از دیگر فعالیت های موثر برای کودکان کاردستی و نقاشی است که میتوانید ویدیو های کاردستی و نقاشی آسان را نیز مانند قصه ها به طور رایگان در این سایت ببینید.