طلاق توافقی چیست؟ چرا زوجین با این طلاق موافق هستند؟

طلاق توافقی یک روش ساده با هدف اجازه دادن به همسران برای پایان دادن به ازدواج است ، مشروط بر اینکه آنها در مورد عواقب جدایی چه برای خود و چه برای فرزندان مشترکشان توافق کنند در واقع درآن زوج و زوجه (زن و شوهر) بنا به هر دلیل و علتی به این نتیجه می‌رسند که امکان ادامه زندگی مشترک برایشان مقدور نیست و تصمیم به جدایی و شروع مراحل طلاق توافقی می‌گیرند و به همین منظور در ارتباط با کلیه مسائل مربوط به زندگی مشترک، تعهدات، و تکالیف آن با یکدیگر به تفاهم و توافق می‌رسند.

آیا طلاق با رضایت متقابل توسط قانون مزایایی دارد؟

مراحل طلاق با رضایت متقابل توسط وکیل این مزیت را دارد که سریعتر ، با کمترین درگیری و بیش از همه هزینه کمتری نسبت به سایر انواع طلاق دارد. در مورد طلاق غیر مشاجره ، هزینه های قانونی نیز حداقل است. این نوع طلاق همچنین آزادی بزرگی را ایجاد می کند ، خود همسران تصمیماتی را می گیرند که بر زندگی هر یک پس از طلاق تأثیر می گذارد.

آیا روش طلاق با رضایت متقابل مستلزم استفاده از وکیل است؟

در شرایط طلاق با رضایت متقابل با سند وکالت ، هر یک از زوجین باید وکیل خود را داشته باشند. با این حال ، این دو وکیل نباید به یک ساختار تعلق داشته باشند و از نظر یکسانی مشترک نباشند. اگر زوجین با رضایت متقابل با عمل وکیل تصمیم به طلاق بگیرند ، توافقنامه طلاق به شکل یک عمل تحت امضای خصوصی با امضای دو وکیل صورت می گیرد. در این توافقنامه که توسط دو همسر و وکلای آنها تنظیم و امضا شده است ، باید به طور خاص موارد زیر ذکر شود. نام دفتر اسناد رسمی یا شخص حقوقی که دفترخانه اسناد رسمی را مسئول تنظیم قرارداد در رتبه صورتجلسه خود است. اگر همسران بخواهند طلاق بگیرند ، اما در مورد شرایط حضانت فرزندان یا تقسیم اموال آنها به توافق نرسند ، امکان طلاق آنها با رضایت متقابل وجود نخواهد داشت.

قرارداد طلاق به چه شکل است؟

اگر زوجین با رضایت متقابل با عمل وکیل تصمیم به طلاق بگیرند ، توافقنامه طلاق به شکل یک عمل تحت امضای خصوصی با امضای دو وکیل صورت می گیرد. در این توافقنامه که توسط دو همسر و وکلای آنها تنظیم و امضا میشود.

شرایط طلاق با رضایت متقابل چیست؟

همه زوج هایی که مایل به ازدواج با توافق متقابل هستند باید شرایط زیر را داشته باشند:

برای شروع ، لازم است که آنها در مورد طلاق و عواقبی که این جدایی بر زندگی آینده آنها و فرزندانشان خواهد داشت به توافق برسند.ثانیاً ، در صورتی که فرزند خردسال زوجین درخواست شنود توسط قاضی دادگاه خانواده را داشته باشد ، طلاق امکان پذیر نیست. در این مورد ، پرونده قضایی می شود و جلسه رسیدگی برگزار می شود. برای ارتباط با وکیل طلاق توافقی اینجا لینک کنید.

منبع: سایت تهران وکیل