آهنگ های نا مناسب چگونه باعث بلوغ زودرس میشوند

تامین شادی کودکان یک عنصر مهم در سلامت روان کودکان در بزرگسالی است.شادی با بازی های شاد کودکانه، آواز و رقص با آهنگ های شاد، شوخی و خنده در فضای امن خانواده و دوستان به او انتقال میابد. اما گاهی شادی به وسیله آهنگ های شاد به علت محتوای نامناسب برای کودکان مضراتی به همراه دارد که دقت به آن و جایگزین کردن آنها با آهنگ های متناسب با سن کودک بسیار مهم هست. حتما میدانید منظورم کدام آهنگ ها هست. درست هست که در جوامع مدرن کودکان را خیلی زود با مسائل جنسی آشنا میکنند اما آشنایی کودکان با این مسائل از طریق آهنگ هایی که این مفاهیم را خارج از چارچوب های اخلاقی و امن آموزش میدهند بسیار مضر است و دقیقا باعث همان اتفاقاتی میشود که جوامع اروپایی برای جلوگیری از آن در مدارس به آموزش مسائل جنسی میپردازند. اتفاقاتی مثل بلوغ زودرس و روابط خطرناک و نا ایمن جنسی در نوجوانان. بنابرین لازم است به این مسائل توجه بیشتری شود. میتوانید اهنگ ها و شعر کودکانه شاد مناسب کودک را در سایت وولک ببینید.